Haverfordwest – kościół św Marcina

Historia

   Kościół farny św. Marcina uważany jest za najstarszą świątynię w Haverfordwest, powstałą około 1120 roku w związku z budową pobliskiego zamku, dziesięć lat po ufundowaniu miasta. W źródłach pisanych wspomniany został w 1256 roku. W XIV wieku został gruntownie przebudowany, a dodatkowo powiększony w XV stuleciu o wieżę oraz na początku XVI wieku o nawę boczną.
   Podobnie jak wiele innych średniowiecznych kościołów, w XIX wieku św. Marcin znajdował się w złym stanie technicznym. Wiktoriańskie renowacje przeprowadzono w latach 1839-1840, kiedy to niestety zniszczono przy okazji pierwotne kapitele łuku tęczowego. Kolejne prace prowadzono w 1862-1865. Wymieniono wówczas dachy, arkady międzynawowe, ościeża okien i dobudowano nawę północną przy prezbiterium. W 1869-1870 odbudowana została iglica na kościelnej wieży.

Architektura

   Pierwotny kościół składał się z orientowanej względem stron świata prostokątnej w planie nawy, nieco węższego i niższego, także prostokątnego prezbiterium po stronie wschodniej oraz kruchty południowej. Od XV wieku przy fasadzie zachodniej nawy znajdowała się czworoboczna wieża, typowa dla budownictwa Pembrokeshire, z elewacjami przeprutymi jedynie niewielkimi otworami szczelinowymi, zwieńczona przedpiersiem na wystających wspornikach i wysoką iglicą. Na początku XVI wieku kościół powiększono o podłużną nawę południową, usytuowaną niesymetrycznie przy nawie głównej i prezbiterium.
   Wewnątrz kościół św. Marcina ozdobiono wieloma XIV-wiecznymi detalami architektonicznymi: niszami ze zwieńczeniami w trójliść i ośli łuk w kruchcie, sediliami zakończonymi u góry w ośle łuki osadzone na sześciobocznych wałkach z cylindrycznymi podstawami, pisciną z dekoracją w gotyckie żabki oraz wysoką, ostrołukową, profilowaną arkadą tęczy oddzielającą nawę główną od prezbiterium.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Salter M., The old parish churches of South-West Wales, Malvern 2003.

Strona internetowa britishlistedbuildings.co.uk, Church of Saint Martin of Tours A Grade II* Listed Building in Haverfordwest, Pembrokeshire.
Strona internetowa haverfordwestcivicsociety.org.uk, St. Martin’s Church.