Gwernesney – kościół św Michała i Wszystkich Aniołów

Historia

Kościół w Gwernesney zbudowany został w XIII wieku, a następnie przebudowany w XV stuleciu. W latach 1853–1854 został odnowiony.

Architektura

Budowla składa się z szerokiej, prostokątnej nawy, dużo węższego i krótszego prezbiterium o prostokątnym kształcie oraz kruchty przystawionej do południowej ściany nawy. Większość okien jest dwudzielnych i w prostokątnych obramowaniach, pochodzą one z XV wieku. We wschodniej ścianie prezbiterium widoczne jest biforium zwieńczone trójliściami. Fasadę zachodnią zdobi pojedyncze wąskie okno oraz ostrołukowy portal. Wewnątrz nawy zachowała się późnośredniowieczna więźba dachowa oraz XV-wieczne lektorium oddzielające prezbiterium od nawy.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa britishlistedbuildings.co.uk, Church of St Michael and All Angels A Grade I Listed Building in Llantrisant Fawr, Monmouthshire.
Strona internetowa coflein.gov.uk, St Michael, Gwernesney.