Gwernesney – kościół św Michała i Wszystkich Aniołów

Historia

   Pierwszy kościół w Gwernesney zbudowany został w pierwszej połowie XIII wieku, gdyż po raz pierwszy wspomniany został w źródłach pisanych w 1254 roku. Na początku XIV wieku został gruntownie przebudowany, a właściwie wzniesiony od podstaw. Mniejsze zmiany przeprowadzono w stylistyce późnogotyckiej w XV stuleciu.  W latach 1853–1854 kościół został odnowiony.

Architektura

   Budowla składa się z szerokiej, prostokątnej w planie nawy, dużo węższego i krótszego prezbiterium o prostokątnym kształcie oraz kruchty przystawionej do południowej ściany nawy. Pierwotne okna były pojedynczymi ostrołucznymi otworami, niektóre wypełnione trójliśćmi. Pod koniec XV wieku część z nich przekształcono na dwudzielne w prostokątnych obramowaniach, zwieńczone łukami w ośli grzbiet. Fasadę zachodnią zdobiło pojedyncze wąskie okno oraz prosty ostrołukowy portal. Drugie wejście wiodło od południa przez wspomnianą kruchtę w której umieszczono dwie kamienne ławy. Wewnątrz prezbiterium oddzielone było późnośredniowiecznym lektorium od nawy, którą przykryto drewnianą kolebką.

Stan obecny

   Kościół pomimo wiktoriańskiej renowacji zachował kilka pierwotnych otworów okiennych (wschodnie okno prezbiterium, zachodnie i północne nawy) i kilka okien późnogotyckich (południowe okno w nawie i prezbiterium). Wewnątrz nawy zachowała się późnośredniowieczna więźba dachowa oraz XV-wieczne lektorium oddzielające prezbiterium od nawy. Dzwonnica nad nawą zbudowana została w okresie nowożytnym, choć przetrwały dwa XIII-wieczne dzwony.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Salter M., The old parish churches of Gwent, Glamorgan & Gower, Malvern 2002.

Strona internetowa britishlistedbuildings.co.uk, Church of St Michael and All Angels A Grade I Listed Building in Llantrisant Fawr, Monmouthshire.
Strona internetowa coflein.gov.uk, St Michael, Gwernesney.