Grosmont – kościół św Mikołaja

Historia

   Kościół św Mikołaja w Grosmont został zbudowany pod koniec XII lub na początku XIII wieku. Dach jego nawy głównej jest datowany na lata 1214-1244, co czyni go najstarszym, dającym się bezspornie wydatować, dachem w Walii. Jego przetrwanie prawdopodobnie zawdzięczamy zanikowi przykościelnej osady w późnym średniowieczu. Wcześniej jednak budowla służyła miejscowej społeczności, a także garnizonowi pobliskiego zamku, jako świątynia parafialna. Jej duże rozmiary określają, jak ważną pozycję posiadało Grosmont w okresie wczesnego średniowiecza.
   Pod koniec XIX wieku budowla była bliska zawalenia, lecz została uratowana przez rozległą renowację w latach 1869-1879. Prace zostały w dużej mierze sfinansowane przez Johna Etherington Welch Rolls, lokalnego właściciela ziemskiego i dobroczyńcy. W ich trakcie przebudowano głównie prezbiterium i ramiona transeptu.

Architektura

   Kościół został wzniesiony z czerwonego piaskowca. Składa się z pięcioprzęsłowej nawy głównej, dwóch naw bocznych, transeptu, wieży nad skrzyżowaniem naw, prezbiterium, kaplicy od strony południowej i kruchty od strony północnej. Wieża została dobudowana w XIII lub XIV wieku, ma ośmioboczny kształt i wyniosłą iglicę, inspiracji do jej powstania doszukuje się na terenie Francji, gdzie taka forma była częściej spotykana. Nawy boczne mogły pierwotnie być nieco szersze, prawdopodobnie zostały zwężone po dobudowaniu wieży. Kruchtę północną dobudowano w XV wieku. Trzynastowieczny dach nawy ma charakter archaiczny, zupełnie niepodobny do żadnego innego zachowanego późnośredniowiecznego dachu w Walii, a spotykanego jedynie w południowej Anglii. W ścianie prezbiterium zachowała się pierwotna, średniowieczna piscina.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Wooding J., Yates N., A Guide to the churches and chapels of Wales, Cardiff 2011.
Strona internetowa coflein.gov.uk, St Nicholas church, Grosmont.
Strona internetowa wikipedia.org, Church of St Nicholas, Grosmont.