Gileston – kościół św Idziego

Historia

Kościół św. Idziego w Gileston prawdopodobnie powstał w XII wieku wieku, z tego okresu pochodzi jego nawa. W XIII lub XIV stuleciu został powiększony o prezbiterium, a w XV wieku dokonano jego gruntownej przebudowy. Wymieniono wówczas dach, okna oraz dobudowano kruchtę. Kościół dedykowany jest św. Idziemu, choć jego wezwanie może także pochodzić od miejscowej rodziny Giles. Gruntowną renowację budynku przeprowadzono w 1883 roku, być może z tego okresu pochodzi zachodnia wieżyczka.

Architektura

Kościół składa się z prostokątnej nawy i także prostokątnego prezbiterium po wschodniej stronie. W zachodnią część nawy wtopiona jest niewielka wieża. Południowe, dwudzielne okna w nawie pochodzą z końca XV lub początku XVI wieku. Zarówno w nawie jak i w prezbiterium widoczne są także starsze okna ostrołukowe oraz zwieńczone trójliściami. Najcenniejszym elementem kościoła są drzwi umieszczone w południowej kruchcie. Pochodzą one z lat 1450 -1480 i posiadają sześć rzeźbionych tarcz herbowych oraz oryginalne średniowieczne zawiasy. Herby przedstawiają miejscowe rody: rodziny Walshes z Llandough, Umfravilles z Penmark, Giles, Fleming i Cradock.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa britishlistedbuildings.co.uk, Church of St Giles A Grade II Listed Building in St. Athan (Sain Tathan), Vale of Glamorgan.

Strona internetowa coflein.gov.uk, St Glies church, Gileston.