Eglwyscummin – kościół św Małgorzaty

Historia

Kościół św Małgorzaty we wsi Eglwyscummin pochodzi z XII lub XIII wieku, choć okrągły kształt cmentarza może wskazywać iż pierwotna świątynia powstała dużo wcześniej. Uważa się że założył ją święty Cynin, misjonarz przebywający na tych terenach w V wieku, co z kolei poświadcza odnaleziony nagrobek z tego okresu. Na początku XVIII wieku kościół był już zrujnowany. Pierwsze poważne naprawy oraz przebudowę prezbiterium przeprowadzono w drugiej połowie XIX wieku i następnie na początku XX stulecia.

Architektura

Budowla składa się z prostokątnej czteroprzęsłowej nawy, węższego i krótszego, trójprzęsłowego prezbiterium na planie prostokąta oraz z kruchty przylegającej do południowej ściany nawy. Zachodnia część nawy jest szersza niż pozostała część i prawdopodobnie pochodzi z dwunastego wieku. Budynek został przedłużony w kierunku wschodnim w trzynastym wieku, kiedy dodano prezbiterium. Sklepienie nawy datowane jest na XIV wiek, wtedy też w celu ich zrównania, pogrubiono wewnątrz północną ścianę oraz przebito nowe wejście po stronie południowej wraz z ochraniającą go kruchtą.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa britishlistedbuildings.co.uk, Church of St Margaret Marloes, A Grade I Listed Building in Eglwyscummin (Eglwys Gymyn), Carmarthenshire.

Strona internetowa coflein.gov.uk, St Margaret’s church; St Cyffig’c church, Eglwyscummin.