Lligwy – osada Din Lligwy

Historia

Din Lligwy była obwarowaną osadą, datowaną na okres III-IV wieku n.e. Pomimo znalezisk głównie z okresu rzymskiego, początki osadnictwa mogły na tym terenie sięgać epoki żelaza. Zapewne istniała tu wtedy mała społeczność rolnicza.

Architektura

Niewielka osada została założona na planie pięciokąta o długości około 50 metrów na linii wschód – zachód. Mur o szerokości 1 metra i wysokości do 2 metrów, zbudowano z kamieni nie połączonych zaprawą. Umieszczone na dziedzińcu budynki miały różne kształty. Były wśród nich dwie wolnostojące, okrągłe chaty o średnicy 6,5-7,3 metra oraz do siedmiu prostokątnych budynków. Największe z nich miały wymiary 14,7 na 5,7 metra. Wszystkie oprócz jednego ustawiono przy wewnętrznym murze osady. Jedynie pojedynczy prostokątny budynek opierał się o południowo-zachodnią, zewnętrzną ścianę, obok pierwotnego wejścia, które było prostą bramą przeprutą w murze. Okrągłe konstrukcje były prawdopodobnie domami mieszkalnymi, a prostokątne stodołami lub warsztatami. Wokół osady znajdowały się dalsze domostwa na północy, południu i zachodzie, gdzie rozciągały się na odległość 82 metrów.

Stan obecny

Do dnia dzisiejszego przetrwały fundamenty budynków wzniesione z lokalnego wapienia. Zachował się także w dobrym stanie obwodowy mur obronny, chociaż ma znacznie mniejszą od pierwotnej wysokość. Stanowisko jest pod ochroną rządowej agendy Cadw, która udostępnia je do zwiedzania.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa anglesey-history.co.uk, The three ages of Lligwy.
Strona internetowa coflein.gov.uk, Din Lligwy settlement, Moelfre.