Lligwy – osada Din Lligwy

Historia

   Din Lligwy była lekko obwarowaną osadą, datowaną na okres III-IV wieku n.e, zamieszkiwaną zapewne przez plemię Romano-Brytów. Pomimo znalezisk głównie z okresu rzymskiego, początki osadnictwa mogły na tym terenie sięgać epoki żelaza. Zapewne funkcjonowała tam wówczas mała społeczność rolnicza, zajmująca się także hodowlą bydła, dla której mur obwodowy wokół osady miał większe znaczenie jako zabezpieczenie zwierząt niż ku celom czysto militarnym. Plemię zajmowało się także rzemiosłem, być może zaopatrując rzymskie legiony w żelazne narzędzia i broń, produkowane w swych niewielkich warsztatach. Osada funkcjonowała do około 385-400  roku n.e., kiedy to została opuszczona. Prawdopodobnie miało to związek z wycofaniem legionów do Galii.

Architektura

   Niewielka osada została założona na planie pięciokąta o długości około 50 metrów na linii wschód – zachód. Mur obwodowy o grubości 1,2 do 1,5 metra i wysokości do 2 metrów, zbudowano z kamieni nie połączonych zaprawą, ale dobrze do siebie dopasowanych.
   Umieszczone na dziedzińcu budynki miały różne kształty. Były wśród nich dwie wolnostojące, okrągłe chaty o średnicy 6,5-7,3 metra oraz do siedmiu prostokątnych budynków. Największe z nich miały wymiary 14,7 na 5,7 metra. Wszystkie oprócz jednego ustawiono przy wewnętrznym licu muru obwodowego osady. Jedynie pojedynczy prostokątny budynek opierał się o południowo-zachodnią, zewnętrzną elewację muru, obok pierwotnego wejścia, które było prostą bramą przeprutą w obronnym obwodzie. Budynek ten zapewne związany był funkcją z obsługą owej bramy. Okrągłe konstrukcje były prawdopodobnie domami mieszkalnymi, a prostokątne stodołami lub warsztatami. Wokół osady znajdowały się dalsze domostwa na północy, południu i zachodzie, gdzie rozciągały się na odległość 82 metrów.

Stan obecny

   Do dnia dzisiejszego przetrwały fundamenty budynków wzniesione z lokalnego wapienia. Zachował się także w dobrym stanie obwodowy mur obronny, chociaż ma znacznie mniejszą od pierwotnej wysokość. Stanowisko jest pod ochroną rządowej agendy Cadw, która udostępnia je do zwiedzania.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa anglesey-history.co.uk, The three ages of Lligwy.
Strona internetowa coflein.gov.uk, Din Lligwy settlement, Moelfre.