Lligwy – osada Din Lligwy

Historia

Din Lligwy była obwarowaną osadą, datowaną na okres III-IV wieku n.e. Pomimo znalezisk głównie z okresu rzymskiego, początki osadnictwa mogły na tym terenie sięgać epoki żelaza. Zapewne istniała tu wtedy mała społeczność rolnicza.

Architektura

Niewielka osada została założona na planie pięciokąta o długości około 50 metrów na linii wschód – zachód. Mur o szerokości 1 metra i wysokości do 2 metrów, zbudowano z kamieni nie połączonych zaprawą. Umieszczone na dziedzińcu budynki miały różne kształty. Były wśród nich dwie wolnostojące, okrągłe chaty o średnicy 6,5-7,3 metra oraz do siedmiu prostokątnych budynków. Największe z nich miały wymiary 14,7 na 5,7 metra. Wszystkie oprócz jednego ustawiono przy wewnętrznym murze osady. Jedynie pojedynczy prostokątny budynek opierał się o południowo-zachodnią, zewnętrzną ścianę, obok pierwotnego wejścia, które było prostą bramą przeprutą w murze. Okrągłe konstrukcje były prawdopodobnie domami mieszkalnymi, a prostokątne stodołami lub warsztatami. Wokół osady znajdowały się dalsze domostwa na północy, południu i zachodzie, gdzie rozciągały się na odległość 82 metrów.

Stan obecny

Do dnia dzisiejszego przetrwały fundamenty budynków wzniesione z lokalnego wapienia. Zachował się także w dobrym stanie obwodowy mur obronny, chociaż ma znacznie mniejszą od pierwotnej wysokość. Stanowisko jest pod ochroną rządowej agendy Cadw, która udostępnia je do zwiedzania.

jeśli zwiedziłeś  powyższy zabytek, oceń:
[rate]

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego