Lligwy – kaplica

Historia

   Kaplica Lligwy została wzniesiona w XII wieku. Nie są znane powody jej powstania, przypuszcza się jedynie, iż mogła być świątynią pomocniczą (chapel of ease) dla kościoła parafialnego, zbudowaną dla wiernych którzy mieli zbyt daleko do głównego kościoła. Był to czas gdy w północno-zachodniej Walii dopiero zaczynały powstawać murowane świątynie, po zakończeniu najazdów Wikingów i próbach przejęcia kontroli nad wyspą Anglesey przez Normanów.
   W XIV wieku kaplica została przebudowana, kiedy to górne fragmenty ścian przemurowano i zainstalowano małą dzwonnicę. W XVI wieku dostawiono do jej południowej części mniejsze pomieszczenie, którego grobowca używano do chowania członków miejscowej rodziny Pierce Lloyds. Przez pewien czas ród ten wykorzystywał kaplicę jako swą prywatną własność. Na początku XVIII wieku budowla przestała być użytkowana i zaczęła popadać w ruinę.

Architektura

   Kaplica początkowo była niewielką, jednonawową, salową budowlą na planie prostokąta bez wydzielonego zewnętrznie prezbiterium. Zwieńczona została dachem dwuspadowym. Proste wejście o półkolistym zwieńczeniu z XII wieku umieszczono po stronie południowej, a niewielkie, jednodzielne otwory okienne znajdowały się jedynie w ścianie wschodniej i południowej. W XVI wieku wzniesiono od strony południowej kwadratową w planie dobudówkę ze sklepioną kryptą umieszczoną pod kamienną posadzką.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Salter M., The old parish churches of North Wales, Malvern 1993.

Strona internetowa coflein.gov.uk, Capel Lligwy, chapel of ease.
Strona internetowa wikipedia.org, Capel Lligwy.