Lligwy – kaplica

Historia

   Kaplica Lligwy została wzniesiona w XII wieku. Nie są znane powody jej powstania, przypuszcza się jedynie, iż mogła być świątynią pomocniczą (chapel of ease) dla kościoła parafialnego, zbudowaną dla wiernych którzy mieli zbyt daleko do głównego kościoła. Był to czas gdy w północno-zachodniej Walii dopiero zaczynały powstawać murowane świątynie, po zakończeniu najazdów Wikingów i próbach przejęcia kontroli nad wyspą przez Normanów.
   W XIV wieku kaplica została przebudowana, z tego okresu pochodzą górne fragmenty murów. W XVI wieku dostawiono do jej południowej części mniejsze pomieszczenie, którego grobowca używano do chowania członków miejscowej rodziny Pierce Lloyds. Przez pewien czas ród ten wykorzystywał kaplicę jako swą prywatną własność. Na początku XVIII wieku budowla przestała być użytkowana i zaczęła popadać w ruinę.

Architektura

   Kaplica była niewielką, jednonawową, salową budowlą na planie prostokąta bez wydzielonego prezbiterium. Zwieńczona była dachem dwuspadowym. Prosty portal wejściowy z XII wieku umieszczono po stronie południowej. Niewielkie, jednodzielne otwory okienne znajdowały się jedynie w ścianie wschodniej i południowej. W XVI wieku wzniesiono od strony południowej dobudówkę ze sklepionym grobowcem.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa coflein.gov.uk, Capel Lligwy, chapel of ease.
Strona internetowa wikipedia.org, Capel Lligwy.