Cwmyoy – kościół św Marcina

Historia

Budowa kościoła św. Marcina w Cwmyoy być może zaczęła się w XII wieku, jednak większość jego bryły pochodzi z XIII stulecia. Prawdopodobnie niedługo po wzniesieniu z powodu osiadania terenu, wieża i prezbiterium zaczęły przekrzywiać się w przeciwne strony, co doprowadziło do licznych renowacji próbujących zaradzić zawaleniu się budowli. Wiktoriańska przebudowa z 1887 roku dodała przypory do nawy i prezbiterium oraz do wieży. Dalsze remonty miały miejsce w 1991 roku.

Architektura

Kościół składa się z długiej prostokątnej nawy, węższego i krótszego, prostokątnego prezbiterium po stronie wschodniej, wieży zachodniej i kruchty od strony południowej. Z powodu niestabilnego podłoża prezbiterium i wieża uległy przechyleniu, wieża jest odchylona od pionu aż o 1,8 metra. Posiada ona trzy kondygnacje, parapet na wspornikach i ozdobny krenelaż. Najstarsze okno z XII-XIII wieku zachowało się w nawie po stronie północno – zachodniej, okno po stronie południowo – wschodniej pochodzi z XIII-XIV wieku, a trójdzielne środkowe okno południowej ściany, prawdopodobnie z XVI wieku. Dwudzielne okno we wschodniej ścianie prezbiterium powstało w XIV stuleciu. Wnętrze z powodu przechyłów ma niezwykły wygląd, posadzka jest nierówna, narożniki ścian nie mają kątów prostych, a strop jest skręcony. Pomimo problemów ze statyką w świątyni przetrwała jednak średniowieczna więźba dachowa. Wewnątrz nawy znajduje się także kamienny krzyż z XIII wieku z wyrzeźbionym Chrystusem z nietypową czapką z trzema krzyżami.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Wooding J., Yates N., A Guide to the churches and chapels of Wales, Cardiff 2011.
Strona internetowa coflein.gov.uk, St Martin’s church, Cwmyoy.
Strona internetowa wikipedia.org, St Martin’s Church, Cwmyoy.