Conwy – kościół św Marii i Wszystkich Świętych

Historia

   Kościół św. Marii i Wszystkich Świętych w Conwy został wzniesiony jako świątynia opactwa Aberconwy, fundacji cysterskiej z lat 1186-1197, powstałej z inicjatywy Rhodri ab Owaina Gwynedd, lorda Arfon. Był on mężem córki księcia Lorda Rhysa, fundatora opactwa Strata Florida z którego właśnie przybyli do Aberconwy mnisi. W późniejszym okresie kościół opacki był miejscem pochówku wielu książąt Gwynedd, w tym Gruffydda ap Cynan, Llewelyna ap Maelgwyn, Llywelyna Wielkiego (Llywelyn ab Iorwerth) i jego synów. Kościołem parafialnym został dopiero po angielskim podboju w 1283 roku, kiedy to  opactwo zostało przeniesione do Maenan, 12 km na południe. Przeniesienie wykonano z rozkazu króla Edwarda I, prawdopodobnie właśnie z powodu bliskich związków mnichów z walijską dynastią.  Nie było dla nich miejsca w nowym mieście Conwy, symbolu angielskiej dominacji nad Walijczykami.
   W XIV wieku w związku z rozwojem miasta kościół znacznie rozbudowano, a kolejne przekształcenia miały miejsce również pod konic XV i w XVI wieku.
Jak w większości walijskich i angielskich kościołów, gruntowną renowację świątyni przeprowadzono w XIX stuleciu.

Architektura

   Kościół od końca XIII wieku składał się z korpusu nawowego, krótszego prezbiterium zakończonego prostą, oskarpowaną ścianą od wschodu, zakrystii po stronie północnej i wieży dodanej na zachodnim krańcu świątyni. Nawa główna posiadała długość czterech przęseł, natomiast nawy boczne były krótsze. Południowa została dostawiona w połowie XIV wieku, a datowanie północnej jest niepewne. W XIV wieku dobudowano także południowe ramię transeptu oraz północną i południową kruchtę. Pomieszczenie na północ od wieży zaczęło wówczas służyć jako karnel (kostnica). W XV wieku ukończono ostatecznie wieżę i zainstalowano wewnątrz świątyni piękne, zachowane do dziś lektorium. W XVI stuleciu podwyższono dachy naw bocznych.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Burton J., Stöber K., Abbeys and Priories of Medieval Wales, Chippenham 2015.

Wooding J., Yates N., A Guide to the churches and chapels of Wales, Cardiff 2011.
Strona internetowa coflein.gov.uk, St Mary and All Saints church Conwy, Formarly Aberconwy Abbey.