Cilycwm – kościół św Michała

Historia

Kościół św Michała w Cilycwm został wzniesiony w XIV wieku, w w kolejnym stuleciu przeprowadzono jego rozbudowę. W XVIII stuleciu wymianie uległa część okien oraz więźby dachowej w starszej nawie i prezbiterium, natomiast wnętrze pokryto polichromiami ściennymi.  W XIX wieku i w latach 1905-1909 budowla została odnowiona.

Architektura

Kościół w XIV wieku składał się z prostokątnej w planie, pięcioprzęsłowej nawy i również prostokątnego prezbiterium po wschodniej stronie. Pod koniec XIV lub na początku XV wieku po zachodniej stronie nawy wzniesiona została wieża. Umieszczono w niej niewielkie otwory szczelinowe oraz zwieńczono wydatnym parapetem na wspornikach i krenelażem. W drugiej połowie XV stulecia budowlę powiększono o prostokątną nawę południową. Od starszej nawy została ona oddzielona pięcioma arkadami na ośmiobocznych filarach. W nawie południowej zachowała się średniowieczna więźba dachowa, ośmioboczna chrzcielnica z XV wieku oraz większość pierwotnych otworów okiennych.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Wooding J., Yates N., A Guide to the churches and chapels of Wales, Cardiff 2011.
Strona internetowa britishlistedbuildings.co.uk, Church of St Michael A Grade I Listed Building in Cilycwm, Carmarthenshire.
Strona internetowa coflein.gov.uk, St Michael’s church, Cilycwm.