Chepstow – miejskie mury obronne

Historia

   Miejski mur obronny w Chepstow, zwany Murem Portowym, został wzniesiony w latach 1272-1282 z inicjatywy Rogera Bigoda, piątego earla Norfolk. Po podboju Anglii i części południowej Walii przez Normanów, Chepstow rozwinęło się jako ważne centrum handlowe i portowe. Port był znany z eksportu drewna i kory oraz importowanego wina z Gaskonii, Hiszpanii i Portugalii. Ze względu na status władzy marchii walijskich, składki nałożone przez lokalnych panów były poza jakąkolwiek bezpośrednią kontrolą Korony angielskiej. Mur Portowy pełnił w związku z tym funkcje zarówno obronne jak i służył do poboru podatków, przy jedynej bramie wjazdowej do miasta. Zapewniał, że tylko ci, którzy płacą panu za przejazd, mogą wziąć udział w targu, regularnie odbywającym się w mieście.
   Mur pozostawał całkowicie nienaruszony do czasu gdy w 1846 roku wyburzono jego część, aby umożliwić budowę linii kolejowej między Chepstow i Newport. Kolejna południowa część została zniszczona w 1916 roku w celu rozwoju stoczni, a ostatnie przebicia na drogi zrobiono w latach 60-tych XX wieku.

Architektura

   Mur obronny odcinał cypel lądu w zakolu rzeki Wye, biegnąc od położonego na zachodzie zamku do południowo – wschodniego fragmentu łuku. Pierwotnie jego długość wynosiła około 1100 metrów, a obejmował obszar prawie 53 hektarów, w tym całe miasto i port. Znaczna część terenów w obrębie murów nigdy nie była zbudowana, ale była wykorzystywana jako pastwiska, sady i ogrody, z nabrzeżami i stoczniami nad rzeką. Nie ma pewności, czy mur miejski pierwotnie rozciągał się do samego muru zamku, czy jedynie do fosy na południowej stronie warowni.
   Mur ma średnio około 5-7 metrów wysokości i 2 metry grubości. Został zbudowany bez solidniejszych fundamentów, ze z grubsza ociosanych kamieni i wypełniony wewnątrz gruzem. Pierwotnie zwieńczony był chodnikiem dla obrońców i krenelażem. Wzmacniało go przynajmniej 11 półokrągłych baszt wykuszowych, każda o średnicy około 8 metrów. Na niektórych odcinkach przed murem znajdowała się sucha fosa.
   W obręb miasta prowadziła jedynie pojedyncza brama, przy której pobierano cła i podatki. Tworzyła ją czworoboczna wieża z ostrołukowym przejazdem w przyziemiu. Została przebudowana w XV wieku i ponownie z 1524 roku, kiedy to górna kondygnacja przekształcona została w więzienie. Z tego okresu pochodzą również dwie tarcze herbowe na jej fasadzie.

Stan obecny

   Do czasów współczesnych przetrwały znaczne fragmenty muru, głównie w zachodniej części obwodu wraz z paroma basztami. Obecnie jest on dość zaniedbany, naprawy i odtworzenia wymaga zwłaszcza jego zwieńczenie. Zachowała się także jedyna brama miejska Chepstow, niestety przebudowana w czasach Tudorów, a następnie w XIX stuleciu, dlatego  otwory okienne, portale przejazdu bramnego i krenelaż są współczesne.

pokaż bramę miejską na mapie

pokaż Mur Portowy na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Turner R., Chepstow Castle, Cardiff 2007.

Strona internetowa castlesfortsbattles.co.uk, Chepstow castle and Chepstow town walls.
Strona internetowa wikipedia.org, Chepstow Port Wall.