Cefnllys – kościół św Michała

Historia

Kościół św Michała został wzniesiony w XIII wieku, jednak jego wezwanie i okrągły plan przykościelnego cmentarza sugerują iż mógł powstać na miejscu wcześniejszej budowli z X lub XI wieku. Najwcześniejsze pisane wzmianki o budowli pochodzą z 1291 roku. W okresie tym pod normańskimi rządami, przy pobliskim zamku rozwinęła się osada, która została królewską gminą (borough) z prawem targowym (market charter). Pod koniec średniowiecza zamek popadł w ruinę, a wioska zmniejszyła się do małego przysiółka, którego symbolem lepszych czasów pozostała świątynia. W XVI wieku przy kościele prowadzono prace budowlane, prawdopodobnie z tego okresu pochodzi południowa kruchta. Większą renowację przeprowadzono w XIX wieku. Obejmowała ona częściową przebudowę murów, wymianę okien i drewnianego stropu.

Architektura

Kościół jest orientowaną budowlą na planie prostokąta, składającą się z nawy i niewydzielonego zewnętrznie prezbiterium. Od strony zachodniej znajduje się niewysoka wieża, a zaraz obok niej, przy południowej ścianie nawy XVI-wieczna kruchta. Najstarszym elementem wyposażenia świątyni jest  ośmiokątna normańska chrzcielnica. W kościele zachowało się także późnośredniowieczne malowane lektorium, podzielone na 6 sekcji po obu stronach drzwi.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa cpat.demon.co.uk, Church of St Michael, Cefnllys.