Cefnllys – kościół św Michała

Historia

   Kościół św. Michała został wzniesiony w XIII wieku, jednak jego wezwanie i okrągły plan przykościelnego cmentarza sugerują, iż mógł powstać na miejscu wcześniejszej budowli z X lub XI wieku. Najwcześniejsze pisane wzmianki o kościele pojawiły się w 1291 roku. W okresie tym pod normańskimi rządami, przy pobliskim zamku rozwinęła się osada, która została królewską gminą (borough) z prawem targowym (market charter). Pod koniec średniowiecza zamek popadł w ruinę, a wioska zmniejszyła się do małego przysiółka, którego symbolem lepszych czasów pozostała świątynia. W XVI wieku przy kościele prowadzono prace budowlane, prawdopodobnie dobudowując wówczas południową kruchtę. Większą renowację przeprowadzono pod koniec XIX wieku. Obejmowała ona częściową przebudowę murów, wymianę okien i drewnianego stropu.

Architektura

   Kościół wzniesiono jako orientowaną budowlę na planie wydłużonego prostokąta, składającego się tylko z korpusu, bez wydzielonego zewnętrznie prezbiterium. Od strony zachodniej umieszczono niewysoką wieżę, a zaraz obok niej, przy południowej ścianie nawy XVI-wieczną kruchtę. Wewnątrz część kapłańską oddzielono od części zachodniej przeznaczonej dla wiernych, poprzez wstawienie drewnianej przegrody lektorium.

Stan obecny

   Obecnie najstarszym elementem wyposażenia świątyni jest  ośmiokątna normańska chrzcielnica. W kościele zachowało się także późnośredniowieczne malowane lektorium, podzielone na 6 sekcji po obu stronach drzwi. Więźba dachowa oraz część okien (zwłaszcza po stronie południowej) jest wynikiem nowożytnej renowacji.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Salter M., The old parish churches of Mid-Wales, Malvern 1997.

Strona internetowa cpat.demon.co.uk, Church of St Michael, Cefnllys.