Carew – kościół św Marii

Historia

Kościół św Marii w Carew został wzniesiony na przełomie XIII i XIV wieku, pierwotnie pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela. Z tego okresu pochodzi nawa główna. Prezbiterium i północne ramię transeptu wybudowano natomiast w połowie XIV wieku. Nawy boczne, kruchta oraz wieża zostały dobudowane na przełomie XV i XVI stulecia z inicjatywy Rhys ap Thomasa, pana na zamku Carew. Prawdopodobnie również wtedy wzniesiono leżącą zaraz obok kaplicę grzebalną. Zakrystia została dodana około XVII – XVIII wieku. Kościół został odrestaurowany w 1852 roku, według projektów George’a Gilberta-Scotta i ponownie w 1890 roku.

Architektura

Kościół składa się z XIII-wiecznej prostokątnej nawy głównej oraz nieco krótszego prezbiterium, również na planie prostokąta. Do południowej ściany nawy głównej przylega, kryta osobnym dachem dwuspadowym, nawa boczna z XV wieku. Także po stronie północnej dobudowano nawę boczną z osobnym dachem dwuspadowym. Jest ona jednak krótsza, gdyż z północno – wschodniego rogu nawy głównej wychodzi, powstały wcześniej, prostokątny w planie transept. Po stronie zachodniej na przełomie XV i XVI wieku dobudowana została wyniosła wieża. Posiada ona narożne przypory, północno – wschodnią wieżyczkę z klatką schodową i zwieńczona jest krenelażem. Południowe wejście do nawy poprzedzone jest późnośredniowieczną kruchtą. Wewnątrz kościoła zobaczyć można grobowiec Mikołaja de Carew z XIV wieku, właściciela i jednego z inicjatorów rozbudowy pobliskiego zamku.

jeśli zwiedziłeś  powyższy zabytek, oceń:
[rate]

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego