Carew – kościół św Marii

Historia

   Kościół św Marii w Carew został wzniesiony w pierwszej połowie XIV wieku, pierwotnie pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela. Z tego okresu (około 1340 roku) pochodzi prezbiterium i być może północne ramię transeptu. Nawa główna została dobudowana w połowie XV wieku. Nawy boczne, kruchta oraz wieża zostały natomiast dobudowane na przełomie XV i XVI stulecia z inicjatywy Rhys ap Thomasa, pana na zamku Carew. Prawdopodobnie również wtedy wzniesiono leżącą zaraz obok kaplicę grzebalną. Zakrystia została dodana około XVII – XVIII wieku. Kościół został odrestaurowany w 1852 roku, według projektów George’a Gilberta-Scotta i ponownie w 1890 roku.

Architektura

   Kościół składa się z XV-wiecznej prostokątnej nawy głównej oraz nieco krótszego prezbiterium z XIV wieku, również na planie prostokąta. Do południowej ściany nawy głównej przylega, kryta osobnym dachem dwuspadowym, nawa boczna z XV wieku. Także po stronie północnej dobudowano nawę boczną z osobnym dachem dwuspadowym. Jest ona jednak krótsza, gdyż z północno – wschodniego rogu nawy głównej wychodzi, powstały wcześniej, prostokątny w planie transept. Po stronie zachodniej na przełomie XV i XVI wieku dobudowana została wyniosła wieża. Posiada ona narożne przypory, północno – wschodnią wieżyczkę z klatką schodową i zwieńczona jest krenelażem. Południowe wejście do nawy poprzedzone jest późnośredniowieczną kruchtą. Wewnątrz kościoła zobaczyć można grobowiec Mikołaja de Carew z XIV wieku, właściciela i jednego z inicjatorów rozbudowy pobliskiego zamku.
   Obok kościoła usytuowano wolnostojącą kostnicę nazywaną także kaplicą. Ta niewielka budowla została wzniesiona na planie prostokąta o ścianach grubości 1.2 metra. Posiada sklepione przyziemie i piętro zwieńczone drewnianą więźbą dachową.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Wooding J., Yates N., A Guide to the churches and chapels of Wales, Cardiff 2011.
Strona internetowa britishlistedbuildings.co.uk, Old Mortuary Chapel A Grade I Listed Building in Carew, Pembrokeshire.
Strona internetowa britishlistedbuildings.co.uk, Church Of St. Mary A Grade I Listed Building in Carew, Pembrokeshire.
Strona internetowa stmaryscarew.com, The Beginnings.