Candleston – zamek

Historia

   Zamek, a właściwie warowny dwór w Candleston powstał w XIV wieku z inicjatywy rodziny Cantilupe. Mógł on zostać zbudowany na miejscu wcześniejszej budowli z XIII wieku. Pod koniec XV wieku został odnowiony i przebudowany przez Mathew Cradocka, konstabla zamków w Caerphilly i Kenfig, a około 1500 roku dokonano przekształceń w skrzydle wielkiej sali. Kolejne modyfikacje przeprowadzono w XVII wieku, kiedy dobudowano nowe skrzydło przy budynku hali. Ziemie majątku jeszcze w  średniowieczu zostały pokryte piaskiem z pobliskich wydm i straciły wartość, ale budowla pozostała zamieszkana aż do XIX wieku. Ostatnią osobą zamieszkującą we dworze był Sir John Nichol. Gdy w 1808 roku wybudował nową rezydencję, Candleston został sprzedany i wykorzystany przez nowych właścicieli jako gospodarstwo rolne. Ostatecznie został opuszczony pod koniec XIX wieku i popadł w ruinę.

Architektura

   Dwór składał się z dziedzińca w kształcie litery D, o szerokości około 30 metrów, obwiedzionego murem o grubości 1,1 metra i wysokości 2 metrów. Najstarszą częścią założenia było prostokątne skrzydło gospodarcze i wieża po południowej stronie. Broniła ona południowego wejścia na zamek. Miała wymiary 7,9 na 6,4 metra, była podpiwniczona i dwupiętrowa. Ściany miały grubość 1 metra, jedynie ściana zachodnia ze schodami dochodziła do 1,8 metra grubości. Pierwotnie wieżę wieńczył krenelaż na parapecie osadzonym na wspornikach. Komnata na piętrze dostępna była po wąskich schodach przy zachodniej ścianie, mieściła XV-wieczny kominek i latrynę.
     W drugiej fazie budowy z XV wieku przebudowano północny budynek, który na drugim piętrze pomieścił halę, a na parterze kuchnię. Do hali prowadził nowy portal z piętra wieży, a ogrzewał ją zdobiony kominek. W XVII wieku dobudowano pod kątem prostym nowe zachodnie, piętrowe skrzydło.

Stan obecny

   Obecnie zamek Candleston  jest w stanie niezadaszonej ruiny. Jego środkowa i północna część zachowała się jedynie w postaci w postaci niższych partii ścian. Wieża oraz XIX-wieczny budynek stajni przetrwału próbę czasu w lepszym stanie. Widoczne są także spore fragmenty muru otaczającego dziedziniec. Wstęp na teren nieco zaniedbanej ruiny jest wolny.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Glamorgan later castles, Royal commission on the ancient and historical monuments of Wales, Llandudno 2000.