Candleston – zamek

Historia

   Zamek, a właściwie warowny dwór w Candleston powstał w XIV wieku z inicjatywy rodziny Cantilupe. Mógł on zostać zbudowany na miejscu wcześniejszej budowli z XIII wieku. Pod koniec XV wieku został odnowiony i przebudowany przez Mathew Cradocka, konstabla zamków w Caerphilly i Kenfig, a około 1500 roku dokonano przekształceń w skrzydle reprezentacyjnej auli. Kolejne modyfikacje przeprowadzono w XVII wieku, kiedy dobudowano nowe skrzydło przy budynku auli. Ziemie majątku jeszcze w  średniowieczu zostały pokryte piaskiem z pobliskich wydm i straciły wartość, ale budowla pozostała zamieszkana aż do XIX wieku. Ostatnią osobą zamieszkującą we dworze był Sir John Nichol. Gdy w 1808 roku wybudował nową rezydencję, Candleston zostało sprzedane i zaczęło być wykorzystywane przez nowych właścicieli jako gospodarstwo rolne. Ostatecznie zostało opuszczone pod koniec XIX wieku i popadło w ruinę.

Architektura

   Candleston usytuowano na relatywnie płaskim terenie, w zakolu niewielkiego strumienia, wpadającego na południu do rzeki Ogmore. Dwór składał się z dziedzińca w kształcie litery D, szerokiego na około 30 metrów, obwiedzionego murem o grubości 1,1 metra i wysokości 2 metrów. Ponadto najstarszą częścią założenia było prostokątne skrzydło gospodarcze i czworoboczna wieża po jego południowo – wschodniej stronie.
   Wieża mieszkalna usytuowana została w narożniku i wysunięta przed obwód obronny, gdzie broniła południowego wejścia na zamek. Miała wymiary 7,9 na 6,4 metra, mieściła podsklepione przyziemie oraz dwie górne konsygnacje. Jej ściany otrzymały jedynie 1 metr grubości, tylko ściana zachodnia z osadzonymi w niej schodami dochodziła do 1,8 metra grubości. Pierwotnie wieżę wieńczył krenelaż na przedpiersiu osadzonym na wspornikach. Komnata na piętrze dostępna była po wąskich schodach w zachodniej ścianie, mieściła XV-wieczny kominek i latrynę.
     W drugiej fazie budowy z XV wieku przebudowano północny budynek, który na drugim piętrze pomieścił reprezentacyjną aulę, a na parterze kuchnię. Do auli prowadził nowy portal z piętra wieży, a ogrzewał ją zdobiony kominek.

Stan obecny

   Obecnie zamek Candleston  jest w stanie niezadaszonej ruiny. Jego środkowa i północna część zachowała się jedynie w postaci w postaci niższych partii ścian. Wieża oraz XIX-wieczny budynek stajni przetrwału próbę czasu w lepszym stanie. Widoczne są także spore fragmenty muru otaczającego dziedziniec. Wstęp na teren nieco zaniedbanej ruiny jest wolny.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Glamorgan later castles, Royal commission on the ancient and historical monuments of Wales, Llandudno 2000.
Lindsay E., The castles of Wales, London 1998.
Salter M., The castles of Gwent, Glamorgan & Gower, Malvern 2002.