Caldicot – kościół św Marii

Historia

Kościół w Caldicot został wzniesiony w XIV wieku prawdopodobnie na miejscu wcześniejszej świątyni z XII wieku. W XV i XVI stuleciu został powiększony o nawę północną i podwyższony w wyniku rozbudowania wieży. W połowie XIX wieku został odnowiony, mocno przebudowana została także wówczas nawa północna.

Architektura

Kościół z XIV wieku składał się z prostokątnej w planie nawy i prostokątnego, lecz mniejszego prezbiterium po wschodniej stronie. Pomiędzy nimi umieszczono wieżę, której górna część ukończona została dopiero w XVI wieku. Jej dolna część natomiast może pochodzić z wcześniejszej świątyni z XII/XIII wieku. W XV wieku dobudowana została prostokątna nawa północna, a sto lat później kruchta od strony południowej. Większość okien została wymieniona w okresie wiktoriańskim, jednak są one kopiami wcześniejszych, średniowiecznych. Wewnątrz nawy głównej zachowała się średniowieczna więźba dachowa.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa coflein.gov.uk, St Mary’s church, Caldicot.
Strona internetowa wikipedia.org, St Mary’s Church, Caldicot.