Caldicot – kościół św Marii

Historia

   Kościół w Caldicot został wzniesiony w XIV wieku, prawdopodobnie na miejscu wcześniejszej świątyni z XII wieku. W XV i XVI stuleciu został powiększony o nawę północną i podwyższony w wyniku rozbudowania wieży. W połowie XIX wieku został odnowiony, mocno przebudowana została także wówczas nawa północna.

Architektura

   Kościół z XIV wieku składał się z prostokątnej w planie nawy i prostokątnego, lecz mniejszego prezbiterium po wschodniej stronie. Pomiędzy nimi umieszczono wieżę, której górna część ukończona została dopiero na przełomie XV i XVI wieku. Jej dolna część natomiast może pochodzić z wcześniejszej świątyni z XII/XIII wieku. W XV wieku dobudowana została prostokątna nawa północna, a od strony południowej kruchta z portalem uformowanym w profilowany ośli grzbiet, flankowanym płaskorzeźbionymi sterczynami i późnogotyckimi żabkami. Nawę północną otwarto na starszy korpus pięcioma arkadami opartymi na czterech filarach.

Stan obecny

   Kościół został częściowo przekształcony na skutek nowożytnych prac budowlanych. Dotknęły one zwłaszcza przemurowaną nawę północną, po której pozostały oryginalne arkady międzynawowe i filary. Bryła świątyni powiększona została również znacznie na skutek dostawienia zakrystii po północnej stronie wieży i prezbiterium. Większość okien została wymieniona w okresie wiktoriańskim, jednak częściowo są one kopiami wcześniejszych, średniowiecznych. Oryginalne otwory widoczne są w elewacjach wieży, cenne jest zwłaszcza najniższe okno szczelinowe po stronie południowej. Wewnątrz nawy głównej zachowała się średniowieczna więźba dachowa.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Salter M., The old parish churches of Gwent, Glamorgan & Gower, Malvern 2002.

Strona internetowa coflein.gov.uk, St Mary’s church, Caldicot.
Strona internetowa wikipedia.org, St Mary’s Church, Caldicot.