Caerwent – kościół św Szczepana i Tathana

Historia

Kościół św Szczepana i Tathana został zbudowany w XIII wieku, prawdopodobnie przy użyciu kamieni z ruin rzymskiego fortu Venta Silurum. Choć wiadomo iż w Caerwent także przed okresem normańskim istniał kościół, to jednak nie ma  dowodów na to, że znajdował się on na miejscu średniowiecznej budowli. W XV wieku kościół św Szczepana został przebudowany i powiększony, do istniejącej budowli dodano kruchtę i wieżę. Kolejne zmiany przeprowadzono w okresie reformacji, kiedy to usunięto boczne, południowe kaplice. W latach 1893-1894 i ponownie w latach 1910-1912 kościół został odrestaurowany. W trakcie ostatniej restauracji wzniesiono również niewielką nawę południową. W 1968  roku została dobudowana zakrystia po południowej stronie prezbiterium.

Architektura

Kościół składa się z prostokątnej nawy i również prostokątnego prezbiterium, które jest najstarszym elementem budowli. W południowej ścianie prezbiterium znajdują się trzy łuki z XIII wieku, które prawdopodobnie prowadziły do nieistniejącej już nawy południowej przy chórze. Prezbiterium zakończone jest od wschodu prostą ścianą z dwoma ostrołukowymi, wąskimi oknami i narożnymi przyporami. Dwa łuki w ścianie południowej nawy pierwotnie prowadziły do bocznych kaplic, zniszczonych zapewne w XVI wieku. Dziś ich miejsce zajmuje neogotycka niewielka nawa południowa. W XV wieku do nawy głównej dobudowana została piętrowa kruchta od strony północnej i wieża od strony zachodniej. Kościół jest w posiadaniu paru rzymskich zabytków, między innymi ołtarza poświęconego bogu Marsowi, datowanego na 152 rok n.e.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa britishlistedbuildings.co.uk, Church of St Stephen and St Tathan (Tatheus), A Grade II Listed Building in Caerwent, Monmouthshire.