Caernarfon – miejskie mury obronne

Historia

   Zanim wybudowano angielskie miasto Caernarfon, jego obszar zajęty był wpierw przez Rzymian, którzy wznieśli fort Segontium, a później przez Anglo-Normanów i książąt walijskich. W 1282 roku król Edward I po raz drugi w trakcie swego panowania najechał północną Walię, spychając przeciwników na zachód od Montgomery i Chester. W 1283 roku angielski władca zabezpieczył Caernarfon i okolicę oraz zadecydował, że stanie się ono centrum nowego hrabstwa i stolicą podległego księstwa północnej Walii, z nowym zamkiem i otoczonym murem miastem. Budowa nowego, obwarowanego ośrodka była po części symbolicznym aktem demonstrującym angielską potęgę.
   Miejskie mury obronne Caernarfon zbudowane  zostały w latach 1283-1292 pod nadzorem mistrza Jakuba z Saint George, głównego architekta Edwarda w północnej Walii. Do ich wzniesienia w całej Anglii zmobilizowano ogromne ilości robotników. Zbierano ich w Chester, a następnie przewożono do Walii na każdy letni sezon budowlany. Prace nad murami postępowały szybko, aczkolwiek w nierównomiernych etapach. Koszt budowy miejskich obwarowań wynosił około 3 500 funtów, co stanowiło wówczas bardzo dużą sumę.
   Chrzest bojowy miejskie obwarowania przeszły w 1294 roku, w trakcie walijskiego powstania Madoga ap Llywelyna, które wybuchło z powodu działań administracji angielskiej, a w szczególności po nałożeniu podatków, w tym pobieranego od jednej piętnastej wszystkich ruchomości. Powstanie było planowane od miesięcy, a ataki miały zostać przeprowadzone tego samego dnia w całej Walii. Przywódcy rebeliantów mieli nadzieję, że pod koniec września król Edward i większość jego sił znajdzie się we Francji w ramach zaplanowanej kampanii, jednak z powodu złej pogody armia Edwarda nie wypłynęła, a władca odwołał francuską kampanię pragnąc wpierw rozprawić się z walijskim powstaniem. Caernarfon jako jeden z pierwszych angielskich ośrodków zostało zdobyte i spalone, lecz już rok później angielska kontrofensywa odbiła miasto i nieukończony jeszcze zamek. Od razu też przystąpiono do naprawy zniszczeń (odbudowa murów miejskich trwała 12 miesięcy i kosztowała tysiąc funtów), natomiast powstańcze siły zostały rozbite 5 marca w bitwie pod Maes Moydog. Madog  zdołał co prawda ujść z niej z życiem lecz został schwytany po paru miesiącach i osadzony w londyńskim więzieniu.
  
Odbudowane Caernarfon było zamieszkane przez angielskich osadników, szczególnie z pobliskich hrabstw Cheshire i Lancashire, a mury miejskie miały częściowo na celu zachęcić imigrantów i urzędników królewskich do osiedlenia się w bezpiecznym miejscu, jednak populacja miejska nie była zbyt wysoka przez cały XIV wiek. Posiadanie obwarowań przydało się jednak w roku 1400, kiedy to Owain Glyndŵr, ostatni rodzimy Walijczyk który używał tytułu książęcego, zbuntował się przeciwko panowaniu Anglików. Pomimo prób zdobycia Caernarfon w 1403 oraz 1404 roku, mieszczanie odparli ataki i ocalili dobytek. Uspokojenie sytuacji pomiędzy dwoma narodami przyniosło dopiero wstąpienie na angielski tron dynastii Tudorów. Spowodowało ono zmianę sposobu, w jaki zarządzano Walią. Tudorowie byli też walijskiego pochodzenia, co zmniejszyło wrogość pomiędzy oboma nacjami i potrzebę utrzymywania obwarowań zamku i miasta. Ostatecznie od 1507 roku wewnątrz murów miejskich Caernarfon pozwolono żyć także Walijczykom.
   W XIX wieku miasto Caernarfon znacznie się rozrosło,  niektóre baszty przekształcono na budynki administracyjne, a w bramach urządzono pomieszczenia dla biur. Zburzono także niewielkie fragmenty w celu udrożnienia ruchu ulicznego. W wyniku rozbudowy wiele fragmentów obwarowań zasłoniły domy i różne przybudówki. Dopiero w XX wieku zostały one wykupione przez państwo i wyburzone.

Architektura

   Obwód murów miejskich został wzniesiony na planie sześcioboku, którego południowy fragment stanowił zamek. Po stronie zachodniej mur posiadał lekkie załamanie, większe załamanie było po stronie wschodniej. Długość obwarowań wynosiła 734 metry i obejmowała 4,18 hektara powierzchni miasta (około 250 x 200 metrów). Tak jak zamek, zostały w większości wzniesione z wapienia. Mur, podobnie jak baszty, został zwieńczony krenelażem z otworami strzelczymi oraz chodnikiem dla obrońców utworzonym w całości na odsadzce, bez konieczności stosowania drewnianych ganków. Wiodły do niego kamienne schody dostawiono przy każdej z baszt.
   Mur obronny został wzmocniony siedmioma półokrągłymi basztami otwartymi od strony miasta i jedną cylindryczną, zamkniętą, w narożniku północno – zachodnim. Baszty pierwotnie zaopatrzone były w zdejmowane, drewniane mosty, aby umożliwić odcięcie fragmentów murów przed napastnikami. Wysunięte były w całości przed lico murów obronnych, posiadając dobre warunki do prowadzenia ostrzału bocznego zagrożonych kurtyn. Zwieńczone były krenelażem i otwartą, niezadaszoną kondygnacją bojową, do której dostęp prowadził poprzez kamienne schody z poziomu chodnika obronnego kurtyn murów.
   Do miasta prowadziły dwie bramy: zachodnia zwana Złotą lub Wodną oraz wschodnia zwana Wielką lub Skarbową (Exchequer). Obie składały się z podwójnych, półokrągłych baszt, chroniących przejazd pomiędzy nimi. Pierwotnie były zamykane bronami i wrotami, brama wschodnia dodatkowo zabezpieczona była mostem zwodzonym i prostym przedbramiem zwieńczonym krenelażem. Wschodnia brama już od chwili powstania mieściła zaopatrzone w latrynę pomieszczenia dla urzędników. Wpierw urządzono tam pokój królewskiego skarbnika, później, już w czasach nowożytnych ratusz, a następnie dom gildii. Przed jej przedbramiem, przy którym pobierane były opłaty od kupców, nad rzeką w 1301 roku przerzucono kamienny, pięcioprzęsłowy most. Dodatkowo w południowo – wschodniej części obwodu, w kurtynie pomiędzy północno – wschodnią wieżą zamku a basztą miejską funkcjonowała mniejsza furta zwana Zieloną. Druga furta do czasu budowy kościoła funkcjonowała po stronie północno – zachodniej, później jej portal wmurowano w korpus świątyni. Trzecia furta znajdowała się przy zamku po stronie południowo – zachodniej murów miejskich. Prawdopodobnie pierwotnie miała to być bardziej rozbudowana brama wodna, służąca zaopatrywaniu zamku bezpośrednio łodziami przez furty w wieży Studziennej i Orlej.
   W północno-zachodni narożnik murów wbudowano XIV-wieczny kościół św. Marii, który wykorzystywał narożną, okrągłą basztę w murach jako zakrystię i dom plebana. Baszta ta otrzymała 9 metrów średnicy. Na poziomie dolnej kondygnacji mieściła zakrystię, na górnej natomiast ogrzewane kominkiem pomieszczenie mieszkalne.
   Zewnętrzną strefę obrony miasta stanowiła sucha fosa
od strony północnej i wschodniej. Dodatkowym zabezpieczeniem była cieśnina Menai Strait od zachodu oraz rzeka Cadnant od północy i wschodu. Południe ochraniał zamek królewski. Przed murami obronnymi po stronie zachodniej utworzono nadbrzeże, pierwotnie drewniane, lecz po spaleniu w 1294 odbudowane przy użyciu kamienia na początku XIV wieku.

Stan obecny

   Średniowieczne obwarowania Caernarfon obecnie są jednymi z najlepiej zachowanych, nie tylko na terenie Walii, ale i całej Europy. Obwód obronny przetrwał praktycznie na całej długości, nie zachowały się jedynie zwieńczenia niektórych baszt, bram i murów. Z powodu swej ogromnej wartości obwarowania zostały wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

pokaż północny fragment obwarowań na mapie

pokaż wschodni fragment obwarowań na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Kenyon J., The medieval castles of Wales, Cardiff 2010.
Salter M., Medieval walled towns, Malvern 2013.
Taylor A. J., Caernarfon Castle, Cardiff 2004.

Strona internetowa wikipedia.org, Caernarfon town walls.