Bronllys – zamek

Historia

   Pierwszy, drewniany jeszcze zamek prawdopodobnie został zbudowany na przełomie XI i XII wieku przez Ryszarda Fitz Pons w trakcie normańskiego podboju przygranicznych terenów Walii. Usytuowany na skrzyżowaniu pomiędzy rzekami Llynfi i Talgarth, miał dobre warunki do kontrolowania lokalnych szlaków handlowych. Przebudowę zamku na budowlę murowaną rozpoczął około 1165 roku Walter de Clifford. Wiadomość o tym została zachowana, gdyż zaprószony w trakcie przebudowy ogień, spowodował upadek części kamiennej konstrukcji, która zabiła najmłodszego syna lorda. Kolejną rozbudowę zamku przeprowadził w pierwszej połowie XIII wieku wnuk Waltera, Walter III de Clifford. W 1233 roku dowodził on na zamku ponad 200 ludzi, którzy bronili go przed jego teściem Llywelynem ab Iorwerth.
  
W kolejnych latach zamek przeszedł z Cliffordów w ręce rodziny Giffardów i ostatecznie do możnego rodu Bohun, hrabiów Hereford. W 1399 roku król Henryk IV objął w posiadanie cały majątek rodu de Bohun, a zamek został dodatkowo wzmocniony przed siłami Owaina Glyndŵra w pierwszych latach jego buntu na początku XV wieku. Później nie był już nigdy oblegany, a do końca XVI wieku popadł w ruinę.

Architektura

   Pierwotny zamek był ziemno-drewnianą warownią typu motte and bailey z dwoma ufortyfikowanymi przedzamczami. Wymianę obwarowań z drewnianych na kamienne rozpoczęto w 1165 roku; kamienny, cylindryczny donżon został wzniesiony w latach trzydziestych XIII wieku. Droga do niego prowadziła przez podzamcze i po drewnianych schodach na poziom pierwszego piętra. Początkowo stropy wieży były drewniane, dopiero w XIV wieku zostały wymienione na kamienne sklepienia. Budowla już od chwili powstania była podpiwniczona, dostęp do najniższej kondygnacji zapewniała drabina. Do reprezentacyjnego drugiego piętra z kominkiem prowadziła klatka schodowa. Trzecie piętro zajmowane było przez prywatną komnatę lorda. Zostało ono przebudowane w XIV wieku, wtedy też  okna zostały wymienione na nowe, większe, gotyckie, a w pomieszczeniu zainstalowano kominek. Szczyt donżonu prawdopodobnie posiadał krenelaż z otworami strzelczymi. Dzięki XVIII-wiecznym rycinom wiadomo, iż zamek posiadał na przedzamczu prostokątny, murowany, dwu lub trzypiętrowy budynek wielkiej sali (great hall).

Stan obecny

   Do dnia dzisiejszego z zamku zachował się cylindryczny donżon o prawie pełnej wysokości na ziemnym kopcu. Relikty prostokątnego budynku na przedzamczu wtopione są zapewne we współczesną budowlę która się tam znajduje. Zamek znajduje się pod opieką Cadw, ramienia walijskiej agendy rządowej odpowiedzialnej za zabytki i jest otwarty dla zwiedzających od kwietnia do października.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Kenyon J., The medieval castles of Wales, Cardiff 2010.
Pettifer A., Welsh castles, Woodbridge 2000.