Bosherston – kaplica św Gowana

Historia

   Większość zachowanej do dziś kaplicy została zbudowana w XIII lub XIV wieku, jednak jej część (ołtarz, siedziska wykute w skale) może pochodzić z VI wieku kiedy to osiadł tu mnich św. Gowan. Według legendy próbowali go pochwycić piraci, lecz na miejscu obecnej kaplicy cudownie otworzyła się szczelina w której Gowan mógł się ukryć. Gdy piraci odpłynęli, skała otworzyła się w cudowny sposób po raz drugi. Pomijając tradycję, św. Gowan założył w tym miejscu pustelnię w której mieszkał do swej śmierci w 586 roku. Z czasem miejsce zostało uznane przez miejscową ludność za obdarzone cudowną mocą i zyskując sławę stało się celem pielgrzymów, dla których wzniesiono kaplicę.

Architektura

   Kaplica jest prostą, salową budowlą o wymiarach 5,3 na 3,8 metra, zbudowaną z wapienia. Na jej wschodnim krańcu znajduje się ołtarz z kamienia oraz schodki prowadzące do małej celi wykutej w skale.  W południowej ścianie kaplicy znajduje się piscina, mały otwór i główne okno. W ścianie północnej znajduje się pierwotny, ostrołukowy portal wejściowy oraz mała wnęka lub półka. Po północnej i południowej stronie umieszczono niskie kamienne ławy. Całość budowli przykryto dachem dwuspadowym. Do kaplicy prowadzi długi ciąg około 52 schodów wykutych w skale.

Stan obecny

   Położona na terenie Parku Narodowego Pembrokeshire Coast, na klifie nad brzegiem morza, kaplica św. Gowana należy do najbardziej malowniczych pustelniczych siedzib w Wielkiej Brytanii. Niedaleko kaplicy znajduje się słynna studnia, ciesząca się, podobnie jak kaplica, czcią okolicznych mieszkańców.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Salter M., The old parish churches of South-West Wales, Malvern 2003.

Strona internetowa coflein.gov.uk, St Govan’s chapel, Bosherston.
Strona internetowa wikipedia.org, St Govan’s Chapel.