Šurice – Soví Hrad

Historia

   Dzieje zamku są słabo przebadane. Powstał prawdopodobnie na przełomie XIII i XIV wieku z inicjatywy szlachcica Kokoša (Kakasa) z rodu Ratoldowców. Jego potomkowie pojawiali się jeszcze w źródłach historycznych w latach 70-tych XIV stulecia, jednak już w 1385 roku o zapewne opuszczonym wówczas zamku się nie wspomina.

Architektura

   Zamek zajmował szczyt samotnego skalistego wzniesienia. Jego dominantą był budynek, czy też wieża obronno – mieszkalna wzniesiona na planie trapezu. Prawdopodobnie dostawiony był do niej mniejszy budynek, być może aneks z klatką schodową. Wstęp do wieży poprzedzony był krótkim murem obronnym wydzielającym niewielki dziedziniec. Wchodziło się do niego po wykutych w skale stopniach z niżej położonego podzamcza, zapewne w całości składającego się z lekkiej zabudowy drewnianej. Po przeciwnej stronie wieży funkcjonował jeszcze drugi dziedzińczyk na którym umieszczono wyciosany w skale zbiornik na wodę deszczową.

Stan obecny

   Zamek nie zachował się do czasów współczesnych, podziwiać za to można skaliste wzgórze wybijające się na tle okolicznego krajobrazu. Wstęp na jego teren jest wolny.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Bóna M., Plaček M., Encyklopedie slovenských hradů, Praha 2007.
Wasielewski A., Zamki i zamczyska Słowacji, Białystok 2008.