Šurice – Soví Hrad

Historia

Dzieje zamku są słabo przebadane. Powstał prawdopodobnie na przełomie XIII i XIV wieku z inicjatywy szlachcica Kokoša (Kakasa) z rodu Ratoldowców. Jego potomkowie pojawiali się jeszcze w źródłach historycznych w latach 70-tych XIV stulecia, jednak już w 1385 roku o zapewne opuszczonym zamku się nie wspomina.

Architektura

Zamek zajmował szczyt skalistego wzniesienia. Jego dominantą była wieża obronno – mieszkalna wzniesiona na planie trapezu. Prawdopodobnie dostawiony był do niej mniejszy budynek a całość otaczał mur obronny, tworzący dwa małe dziedzińce.

Stan obecny

Zamek nie zachował się do czasów współczesnych.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Bóna M., Plaček M., Encyklopedie slovenských hradů, Praha 2007.
Wasielewski A., Zamki i zamczyska Słowacji, Białystok 2008.