Sučany – zamek

Historia

   Zamek prawdopodobnie został wzniesiony w drugiej połowie XIII wieku, być może z inicjatywy Mikołaja, ówczesnego żupana i właściciela okolicznych ziem lub jego syna Piotra Forró z rodu Balassów. Około 1310 roku został siłą przejęty przez możnowładcę Mateusza Czaka, lecz po jego śmierci w 1321 roku wrócił do rąk prawowitych właścicieli. Dwa lata później zamek przeszedł na zwoleńskiego żupana Doncha, jednak tym razem król Karol Robert najechał warownię, odebrał żupanowi i prawdopodobnie zniszczył. W kolejnych latach musiał zostać wyremontowany, jako iż pojawił się w źródłach w 1430 roku. Ostatecznie zamek został zniszczony w drugiej połowie XV wieku w trakcie walk z Polską o węgierską koronę.

Architektura

   Do budowy zamku posłużyło skaliste spłaszczenie szczytu o wymiarach 28 x 19 metrów, na którym wzniesiono czworoboczną wieżę  o długości wewnętrznej boku wynoszącej 3 metry. Kolejna budowla mogła się znajdować po stronie północnej, a całość otaczał kamienny mur, wybiegający także na wąski skalisty cypel po stronie wschodniej. W odległości 14-17 metrów od rdzenia zamku, zewnętrzną strefę obrony stanowiła sucha fosa i wał ziemny po zachodniej stronie.

Stan obecny

   Zamek nie zachował się do czasów współczesnych. Widoczne są jedynie niewielkie relikty wieży głównej.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Bóna M., Plaček M., Encyklopedie slovenských hradů, Praha 2007.
Wasielewski A., Zamki i zamczyska Słowacji, Białystok 2008.