Strážky – kościół św Anny

Historia

Kościół powstał w drugiej połowie, lub być może pod koniec XV wieku. Na przełomie XV i XVI wieku została dobudowana kruchta, a następnie wnętrze ozdobiono późnogotyckimi malowidłami ściennymi. Pod koniec XVI wieku, po przejęciu obiektu przez protestantów, zachodnie wejście do nawy zostało zamurowane, a wnętrze wypełniła drewniana empora. W pierwszej połowie XVII wieku na północnej ścianę nawy dodano prostokątny aneks. Służył on jako kostnica, a w przypadku zagrożenia pełnił również funkcją obronną, o czym świadczą otwory strzelcze. Po drobnych korektach w XVIII i XIX wieku, poważną renowację przeprowadzono w 1970 roku. W 1986 roku przeprowadzono badania późnogotyckich obrazów ściennych, ich przywrócenie nastąpiło na początku lat 90-tych.

Architektura

Kościół powstał jako mała, jednonawowa budowla z wielobocznie zamkniętym prezbiterium i zakrystią po stronie północnej. W okresie późnego średniowiecza przed południowym wejściem dobudowana została kruchta. Konstrukcja kościoła zachowała się w praktycznie pierwotnej formie późnogotyckiej. Wraz z malowidłami ściennymi i dekoracjami wnętrz oraz sklepieniami krzyżowo – żebrowymi, jest to cenny przykład sztuki późnogotyckiej na Słowacji.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa apsida.sk, Spišská Belá-Strážky.