Stará Halič – kościół św Jerzego

Historia

Kościół został wzniesiony w drugiej połowie XIII wieku z inicjatywy Dionizego, założyciela rodziny Lossonczych. Był on węgierskim palatynem, co może wyjaśnić bogaty wystrój budynku, niezwykły dla kościołów wiejskich. Około 1350 roku mistrz Tomasz, jeden z potomków Dionizosa, rozpoczął gotycką przebudowę kościoła, który otrzymał m.in. nowe, wieloboczne prezbiterium o wczesnym gotyckim kształcie. W XIV i XV wieku wnętrze kościoła zostało ozdobione malowidłami ściennymi. Być może w 1524 roku miała miejsce renesansowo – gotycka przebudowa. Podczas tureckich najazdów kościół został najwyraźniej spalony, dlatego w latach siedemdziesiątych XVII wieku otrzymał nowy dach. Obok kościoła wybudowano w tym okresie drewnianą dzwonnicę, przykład architektury wiejskiej pod wpływem renesansu. W latach pięćdziesiątych XX wieku kościół został niewłaściwie odnowiony. Fasady otrzymały nieoryginalny kolor, a dach gontowy zastąpiono dachówkowym. Później, w latach sześćdziesiątych, oryginalny wygląd został przywrócony.

Architektura

Pierwotnie kościół składał się z prostokątnej nawy, prostego prezbiterium i zakrystii po stronie północnej. W XIV wieku powstało nowe, wieloboczne prezbiterium z wąskimi i wysokimi oknami. Podczas tej przebudowy nawa została rozciągnięty na wschód, a w jej zachodniej części zbudowano ceglaną emporę. Wąskie okna prezbiterium są stosunkowo nietypowe w okresie rozwiniętego gotyku, około połowy XIV wieku. W zakrystii zastosowano sklepienie krzyżowo – żebrowe, nawa pierwotnie posiadała strop płaski. We wnętrzu kościoła zobaczyć można polichromie z XIV i XV wieku.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa apsida.sk, Stará Halič.
Strona internetowa wikipedia.org, Kostol svätého Juraja (Stará Halič).