Spišský Hrušov – kościół św Katarzyny

Historia

Kościół został wzniesiony na początku XIV wieku. W XV stuleciu z powodu pożaru wymagał naprawy. Na początku XVI wieku dobudowano po północnej stronie gotycką kaplicę św. Zofii. W pierwszej połowie XVIII wieku płaski drewniany sufit został zastąpiony sklepieniem, co przyczyniło się do problemów związanych ze statyką budowli. W 1838 roku usunięto drewnianą emporę w nawie i zastąpiono ją  murowaną. W 1869 roku kościół został ponownie spalony, co wymagało odbudowy dachu i wieży. W 2012 roku przeprowadzono kompleksowe badania w celu wyjaśnienia rozwoju architektonicznego kościoła i odkrycia średniowiecznych malowideł ściennych we wnętrzu. W ramach kolejnej restauracji kościół otrzymał nową elewację.

Architektura

Kościół powstał jako jednonawowa budowla wczesnogotycka z kwadratowym prezbiterium, zachodnią wieżą i zakrystię od strony północnej. Jeszcze w średniowieczu została dobudowana kaplica północna. Na południu kościół posiada dwa gotyckie portale, jeden do nawy i jeden do prezbiterium. Po północnej stronie bocznej kaplicy znajduje się kolejny gotycki portal. Bardzo ładne, podwójne, gotyckie okna zachowały się w wieży. Prezbiterium zwieńczone jest sklepieniem krzyżowo-żebrowym, nawa pierwotnie posiadała strop płaski.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa apsida.sk, Spišský Hrušov.