Spišské Vlachy – kościół św Jana

Historia

Pierwotny romański kościół powstał po inwazji tatarskiej w 1241 roku. Został on uszkodzony na początku XIV wieku w trakcie walk króla Karola Roberta z Mateuszem Czakiem, węgierskim możnowładcom suwerennie władającym zachodnią częścią dzisiejszej Słowacji. W 1434 zniszczoną budowlę rozebrano i znacząco przebudowano w późnym stylu gotyckim. Wieża kościoła została zmodyfikowana w pierwszej połowie XIX wieku.

Architektura

Późnogotycki kościół powstał jako budowla trójnawowa, pseudobazylikowa z wielobocznie zamkniętym prezbiterium i zakrystią. Środkowa, wyższa nawa otwiera się arkadami na boczne, lecz nie posiada oświetlenia własnych okien. Została ona wzniesiona na fundamentach starszej świątyni z XIII wieku. Prezbiterium i nawy posiadają liczne przypory, pomiędzy którymi umieszczono gotyckie, ostrołukowe okna. Kościół jest drugą co do wielkości świątynią na Spiszu (po kościele św. Jakuba w Lewoczy) o długości 53 metrów i szerokości 21,5  metra. Wewnątrz zwieńczono go sklepieniem gwiaździstym w nawach bocznych i krzyżowo – żebrowym w nawie głównej. Z pierwotnego wyposażenia zachował się XV-wieczny krucyfiks mistrza Pawła z Lewoczy, gotyckie pastoforium i chrzcielnica z 1497 roku.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa mojakomunita.sk, Farský kostol sv. Jána Krstiteľa v Spišských Vlachoch.