Smrečany – kościół Zwiastowania Panny Marii

Historia

Świątynia została zbudowana w 1349 roku, ale niektórzy eksperci przyznają, że budynek mógłby zostać wybudowany pod koniec XIII wieku. Na początku XV stulecia wnętrze ozdobiono malowidłami ściennymi, a na początku XVI wieku ozdobiono drewniany strop. W okresie baroku kościół nie został poddany żadnym istotnym modyfikacjom, poza cebulastym dachem wieży i kilku częściami wyposażenia wnętrza. W latach 1954-1956 kościół przeszedł wielką renowację.

Architektura

Kościół jest przykładem typowej gotyckiej, liptowskiej architektury. Składa się z jednonawowego korpusu, kwadratowego prezbiterium, zachodniej wieży i zakrystii od strony północnej. Prezbiterium zwieńczone jest sklepieniem krzyżowo – żebrowym, natomiast nawa drewnianym płaskim stropem, udekorowanym gotycko – renesansowymi malowidłami z początku XVI wieku. Przedstawiają one motywy roślinne ale także i walkę św. Jerzego ze smokiem czy polowanie na niedźwiedzia. W kościele zachowała się duża część oryginalnego wyposażenia i dekoracji gotyckich. Są to obrazy, ołtarze skrzydłowe i ambony. W prezbiterium zachowały się rzeźbione drewniane stalle z XV wieku. Z elementów kamiennych reprezentowane gotyckie portale i podstawa baptysterium.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa apsida.sk, Smrečany.