Smolenice – zamek

Historia

   Zamek Smolenice jest jedną z najmłodszych warowni na czesko-węgierskim pograniczu. Podobnie jak i inne w tym rejonie, powstał w celu ochrony małokarpackich przełęczy i biegnących nimi szlaków handlowych. Zbudowano go w XIV wieku, ale dokładna data nie jest znana. Wiadomo, że w 1388 roku wieś Smolenice została wyłączona z majątku korlackiego i nadana Ściborowi ze Ściborzyc. Być może więc to właśnie on był budowniczym zamku. Po 1434 roku zamek przeszedł w ręce rodziny Świętojurskich. Po wygaśnięciu tego rodu należał kolejno do Orsaghów, Banffych, Nyarych i w końcu Erdódych, którzy władali nim dłużej, bo przez dwa stulecia. Z ich nazwiskiem wiąże się większa przebudowa zamku.
   W 1777 roku Smolenice stały się własnością rodziny Pafffych, którzy przejęli je jako zastaw za niespłaconą pożyczkę udzieloną poprzednim właścicielom. Palffyowie posiadali wiele innych rezydencji, więc podupadający zamek powoli pustoszał, a po pożarze w 1809 roku został opuszczony. Zniszczeniu uległy przede wszystkim budynki wewnątrz fortyfikacji, mury i baszty armatnie w narożach ocalały.
   W 1864 roku właścicielem Smolenie został Józef Pallfy, który na początku XX wieku postanowił zbudować nową rezydencję wewnątrz starych murów. Rozpoczęte w 1911 roku prace przerwano po zakończeniu I wojny światowej ze względu na stan finansów rodziny. Budowę dokończono w latach 1949-1957, a odnowiony obiekt stał się centrum konferencyjnym Słowackiej Akademii Nauk.

Stan obecny

   Dzisiejszy zamek to obiekt w większości nowy, zbudowany od podstaw w XX wieku. Ze oryginalnego zamku częściowo zachował się jedynie pierścień murów obronnych z pięcioma narożnymi basztami oraz część budynków przylegających do murów od wewnątrz. Te ostatnie ocalały z pożaru, ale w połowie XX wieku były już mocno zniszczone przez czas i wymagały restauracji. Mury obronne są w całości zrekonstruowane i zwieńczone współczesnymi blankami. Charakterystyczny wygląd nadają zamkowi nowe budynki zbudowane w stylu romantycznym, zwłaszcza toporna, żelbetowa wieża. Zamek obecnie jest centrum konferencyjnym, lecz dziedziniec i wieża udostępnione są do zwiedzania w lipcu i sierpniu w godz. 10.00-18.00.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Bóna M., Plaček M., Encyklopedie slovenských hradů, Praha 2007.
Wasielewski A., Zamki i zamczyska Słowacji, Białystok 2008.