Skalica – kościół św Michała i karner św Anny

Historia

   Kościół św. Michała został wzniesiony w XIV wieku, a na przełomie XIV i XV wieku tuż obok niego, po północnej stronie zbudowano karner św. Anny. W latach 1450-1470 kościół został przebudowany i powiększony. Pierwotnie świątynia otoczona była cmentarzem, a karner służył jako kostnica i kaplica grzebalna. Gdy w 1787 roku wydano zakaz utrzymywania cmentarzy w mieście, karner stracił swoją funkcję. W czasie pożaru w 1620 roku kościół został spalony, co wymusiło w latach 1622 – 1631 późnorenesansową odbudowę i przebudowę świątyni. Niestety w 1639 przyszedł kolejny wielki pożar, który zniszczył kościół i miasto. Po tym wydarzeniu musiał zostać odbudowany, tym razem w stylu baroku.

Architektura

   Kościół został pierwotnie zbudowany jako gotycka budowla jednonawowa, lecz w drugiej połowie XV wieku został przekształcony w trójnawową bazylikę. Zachodnią wieżę wtopioną w korpus nawowy, dobudowano w okresie renesansu. Prezbiterium zostało wielobocznie zamknięte i podobnie jak nawy boczne wzmocnione wysokimi przyporami.
   Karner św. Anny otrzymał formę rotundy wzniesionej na planie ośmioboku, połączonej z kwadratową apsydą od strony wschodniej. Był to kształt unikalny na terenie dzisiejszej Słowacji, wykorzystany jedynie w Popradzie – Stojanach, lecz tam prezbiterium było prostokątne. Naroża rotundy skalickiej zostały wzmocnione przez przypory. Wejście umieszczono w ostrołukowym portalu po zachodniej stronie, a powyżej niego umieszczono gotyckie okno zwieńczone trójliściem.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa apsida.sk, Skalica – karner.
Strona internetowa hrady.cz, kostel sv. Archanděla Michaela (kostol sv. Michala Archanjela).