Širkovce – zamek Kapla

Historia

Zamek którego nazwa pochodzi od pierwszych właścicieli, Kaplayów, został wzniesiony w XIII wieku. W XIV wieku król Karol Robert podarował go rycerzowi Rolandowi, założycielowi rodu Lórántffych. W połowie XV stulecia zamek został zajęty przez pohusycki zbrojny ruch bratrzyków. Dopiero po stłumieniu niepokojów i odbiciu Kapli przez króla Macieja Korwina w 1460 roku, zamek zwrócono poprzednim właścicielom. W XV i XVI wieku ród Lórántffych byław gemerskimi żupanami, lecz ostatecznie w początkach XVII stulecia wymarł, a zamek opustoszał i popadł w całkowitą ruinę.

Architektura

Założenie składało się z wieży i dwutraktowego budynku mieszkalnego, umieszczonych na otoczonym murem zamku górnym, o wymiarach około 55 x 20 metrów. Umieszczono tam również dwumetrową cysternę na wodę deszczową. Zamek górny zajmował najwyższą część wzniesienia. Po zachodniej stronie utworzono obwarowane podzamcze z kolejnymi budynkami, prawdopodobnie gospodarczymi oraz wieżą bramną na północnym – wschodzie. U podnóża wzniesienia prawdopodobnie znajdował się zewnętrzny pas obwarowań, zarówno murowanych, jak i drewniano – ziemnych.

Stan obecny

Zamek nie zachował się do czasów współczesnych. Dojście ze wsi na teren gdzie się znajdował zajmuje około 25 minut. Obecnie teren porośnięty jest dość gęsto drzewami i krzewami.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Bóna M., Plaček M., Encyklopedie slovenských hradů, Praha 2007.
Wasielewski A., Zamki i zamczyska Słowacji, Białystok 2008.