Rákoš – zamek

Historia

   Zamek znany początkowo pod nazwą Kovi powstał około drugiej połowy XIII wieku, po tym, gdy w 1243 roku król Bela IV podarował wyludnione obszary środkowego Gemeru Dytrychowi z rodu Ákošovców (późniejszych Bebeków). Wiadomo, iż w 1318 roku znajdował się w rękach braci Mikołaja, Kuna, Władysława i Piotra, synów Benedykta i wnuków wspomnianego Dytrycha. Prawdopodobnie około połowy XIV wieku zamek uległ z nieznanych już dziś powodów zniszczeniu, gdyż w dokumencie z 1367 roku mowa jest już tylko o miejscu po zamku. Po jakimś czasie przeprowadzono jego odbudowę, po której zaczęto częściej używać nazwy Rákoš. Zamek funkcjonował do drugiej połowy XV wieku lub początku XVI stulecia, kiedy to został opuszczony przez ostatnich właścicieli, członków rodu Bebeków.

Architektura

   Zamek zajmował najwyższą część chronionego stromymi zboczami wzgórza. Mur obronny poprowadzono krawędziami spłaszczenia szczytu, a od strony północnej, gdzie dostęp do głównego budynku mieszkalnego był najłatwiejszy, wykuto w skale dodatkowo przekop. Główny budynek mieszkalny na planie nieregularnego czworoboku, umieszczono w północnej, najwyższej części dziedzińca. Posiadał on wymiary 20 na 13-15 metrów i grubość ścian dochodzącą do 2 metrów. Po jego południowej stronie krótki mur łącząc się ze skalnymi blokami odcinał niewielki dziedziniec, który można uznać za zamek górny. Po stronie południowej wzniesiono czworoboczną wieżę, a przy zachodniej kurtynie muru dostawiono prawdopodobnie kolejną mniejszą wieżyczkę. Wieża południowa o wymiarach 7 x 7,5 metra, flankowała wjazd na podzamcze, umieszczony w skalnym korytarzu w południowo – zachodnim narożniku. Zapotrzebowanie na wodę spełniała cysterna wykuta w skale dziedzińca podzamcza. Drewniane budynki gospodarcze prawdopodobnie umieszczone były we wschodniej części podzamcza, otoczonego murami o 1,2 metra grubości.

Stan obecny

   Do dnia dzisiejszego zachowały się pozostałości głównego budynku mieszkalnego, część murów obwodowych i ślady wieży południowej. Wstęp na teren ruin jest ogólnodostępny.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Bóna M., Plaček M., Encyklopedie slovenských hradů, Praha 2007.
Wasielewski A., Zamki i zamczyska Słowacji, Białystok 2008.