Rákoš – zamek

Historia

Zamek znany początkowo pod nazwą Kovi powstał około drugiej połowy XIII wieku, po tym, gdy w 1243 roku król Bela IV podarował wyludnione obszary środkowego Gemeru Dytrychowi z rodu Ákošovców (późniejszych Bebeków). Prawdopodobnie w XIV wieku uległ z nieznanych już dziś powodów zniszczeniu, a po przeprowadzeniu odbudowy zaczęto częściej używać nazwy Rákoš. Zamek funkcjonował do drugiej połowy XV wieku lub początku XVI stulecia, kiedy to został opuszczony.

Architektura

Zamek zajmował najwyższą część wzgórza, chronionego stromymi zboczami. Mur obronny poprowadzono krawędziami spłaszczenia szczytu, a od strony północnej, gdzie dostęp był najłatwiejszy, wykuto w skale dodatkowo fosę. Główny budynek mieszkalny na planie nieregularnego czworoboku, umieszczono w północnej, najwyższej części dziedzińca. Posiadał on wymiary 13 na 15 metrów i grubość ścian dochodzącą do 2 metrów. Po jego południowej stronie krótki mur odcinał niewielki dziedziniec, który można uznać za zamek górny. Po stronie południowej wzniesiono czworoboczną wieżę, a przy zachodniej kurtynie muru dostawiono prawdopodobnie kolejną mniejszą wieżyczkę. Wieża południowa o wymiarach 7 x 7,5 metra, flankowała wjazd na zamek, umieszczony w południowo – zachodnim narożniku. Zapotrzebowanie na wodę spełniała cysterna wykuta w skale dziedzińca podzamcza. Drewniane budynki gospodarcze prawdopodobnie umieszczone były we wschodniej części podzamcza.

Stan obecny

Do dnia dzisiejszego zachowały się pozostałości głównego budynku mieszkalnego, część murów obwodowych i ślady wieży południowej.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Bóna M., Plaček M., Encyklopedie slovenských hradů, Praha 2007.
Wasielewski A., Zamki i zamczyska Słowacji, Białystok 2008.