Pezinok – kościół św Zygmunta

Historia

Kościół powstał w pierwszej połowie XIII wieku. Na początku XIV wieku budynek został przebudowany w stylu gotyku, do pierwotnej świątyni dostawiono prezbiterium. Pod koniec XIV stulecia od północy dostawiono boczną nawę. W XVI wieku kościół otrzymał nowe sklepienia, a nawa główna płaski strop. W 1611 roku kościół na krótko przeszedł w ręce ewangelików. Już w 1617 był znów katolicki. Protestanci ponownie przejęli budynek w 1645 roku podczas buntu Jerzego Rakoczego. W tym okresie do nawy dobudowano od południa kruchtę, a cały kościół został otoczony przez mur. Mniejszych poprawek dokonano także w XIX i XX wieku. Podczas II wojny światowej górna część wieży została poważnie uszkodzona przez rosyjskich żołnierzy.

Architektura

Kościół był pierwotnie budowlą romańską z imponującą zachodnią wieżą, korpusem jednonawowym i zakrystią północną. Na początku XIV wieku dobudowane zostało wielobocznie zamknięte, gotyckie prezbiterium i północna nawa boczna. Nawy główna i boczna pierwotnie posiadały osobne dachy siodłowe, który później zastąpił jeden wspólny. Romańskie pochodzenie konstrukcji potwierdzają dwa zachowane okna po bokach południowego wejścia. Gotyckie jest sklepienie krzyżowe prezbiterium, zachodni portal nawy oraz okna na jej północnych i wschodnich murach. W gotyckim oknie po wschodniej stronie nawy bocznej zachował się oryginalny witraż, przedstawiający oprócz motywów roślinnych, wieżę niebiańskiej Jerozolimy.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa apsida.sk, Pezinok.