Ochtiná – kościół św Mikołaja

Historia

Kościół św. Mikołaja powstał na przełomie XIII i XIV wieku. W latach 1340 – 1380 dokonano przebudowy prezbiterium i przepruto nowe, gotyckie okna. Wykonano także bogatą dekorację freskową, bardzo zbliżoną do fresków w pobliskim kościele w Koceľovcach. Kolejna, znaczna rozbudowa i powiększenie nastąpiło w drugiej połowie XV wieku.  Podczas reformacji kościół został przejęty przez ewangelików. Około 1635 roku przebudowali oni pierwotnie płaski drewniany sufit, zamalowali średniowieczne freski i  przekształcili okna nawy. Pod koniec XVII lub na początku XVIII wieku, dodali emporę do wnętrza nawy. W drugiej połowie XVIII wieku wieża otrzymała drewnianą nadbudówkę. Gotyckie freski odkrył w 1894 roku I. Groh, który następnie w latach 1901-1907 wyremontował je, niestety w niezbyt zadowalający sposób. Kolejne, nienaruszone freski ujawniono w latach 70-tych ubiegłego wieku. W latach 1958-1959 cały kościół został odnowiony.

Architektura

Pierwotnie budynek miał postać jednonawowej świątyni z prezbiterium na planie kwadratu. W drugiej połowie XIV wieku przekształcono prezbiterium na większe, gotyckie i wielobocznie zamknięte, a także zwieńczono go sklepieniem krzyżowo-żebrowym. W drugiej połowie XV wieku od strony północnej dobudowano boczną nawę ze sklepieniem gwiaździstym, połączoną z nawą główną dwoma arkadami. Zbudowano również wieżę, w której zamontowano romańskie okna, prawdopodobnie ze starszej budowli, a po północnej stronie prezbiterium powstała kwadratowa zakrystia.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa apsida.sk, Ochtiná.