Nová Dedinka – kościół św Filipa i Jakuba

Historia

Pierwotnie kościół zbudowano w pierwszej połowie XIII wieku. Ze względu na lokalizację budynku na sztucznym kopcu, wkrótce po zakończeniu budowy, pojawiły się problemy ze statyką, które zostały rozwiązane poprzez dobudowanie przypór. W XIV wieku kościół ozdobiono freskami. W ciągu następnych kilkudziesięciu lat pomimo zmian konstrukcyjnych, apsyda, wieża i cała zachodnia strona zawaliły się. W połowie XVI wieku kościół został odrestaurowany. W drugiej połowie lat osiemdziesiątych XX wieku zaczęto przygotowywać remont kościoła, poprzedzony badaniami archeologicznymi.

Architektura

Kościół powstał jako klasyczna romańska budowla składająca się wzdłużonej nawy z zachodnią emporą oraz z półkolistą apsydą od strony wschodniej i wieżą od zachodu. Fasada południowa oraz północna ściana nawy kościoła, zostały ozdobione lizenami połączonymi ze sobą w górnej części i tworzącymi serię ślepych arkad. Po XVI-wiecznej odbudowie fasada zachodnia została pozbawiona wieży, a apsyda została przebudowana w sześciokątne prezbiterium. Wewnątrz kościoła zachowały się gotyckie freski z XIV wieku.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa apsida.sk, Nová Dedinka.