Nová Dedinka – kościół św Filipa i Jakuba

Historia

   Pierwotny, romański kościół zbudowano w pierwszej połowie XIII wieku. Ze względu na lokalizację budynku na sztucznym kopcu, wkrótce po zakończeniu budowy pojawiły się problemy ze statyką, które zostały rozwiązane poprzez dobudowanie przypór. W XIV wieku kościół ozdobiono freskami. W ciągu następnych kilkudziesięciu lat pomimo przeprowadzanych napraw, apsyda, wieża i cała zachodnia strona zawaliły się. W połowie XVI wieku kościół został odbudowany, choć już bez wieży i ze zmienionym prezbiterium. W drugiej połowie lat osiemdziesiątych XX wieku zaczęto przygotowywać remont kościoła, poprzedzony badaniami archeologicznymi.

Architektura

   Kościół usytuowano na sztucznym kopcu, prawdopodobnie usypanym we wczesnej epoce żelaza. Powstał jako klasyczna romańska budowla składająca się z wydłużonej nawy z zachodnią emporą oraz z półkolistą apsydą od strony wschodniej i wieżą od zachodu. Elewacja południowa oraz północna ściana nawy kościoła zostały ozdobione lizenami, połączonymi ze sobą w górnej części i tworzącymi serię ślepych arkad o półkolistych zwieńczeniach.
   Po XVI-wiecznej odbudowie fasada zachodnia została pozbawiona wieży, a apsyda została przebudowana w wielobocznie zamknięte prezbiterium. Wewnątrz zostało ono oddzielone od nawy zdwojoną arkadą tęczy. Ponieważ nowe prezbiterium było niższe niż pierwotna apsyda, w romański łuk wstawiono nową, gotycką konstrukcję. Wnętrze kościoła od XIV wieku ozdabiały gotyckie malowidła ścienne, przedstawiające między innymi Michała Archanioła ważącego duszę, św. Katarzynę i św. Mikołaja.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa apsida.sk, Nová Dedinka.