Kuchyňa – zamek

Historia

   Zamek powstał stosunkowo późno, zapewne w trzeciej ćwierci XIV wieku z inicjatywy miejscowych rodów szlacheckich z Pezinka i Svätého Jura. Kres funkcjonowania budowli przypadł na pierwszą połowę XVI wieku w związku z wymarciem właścicieli warowni.

Architektura

   Zamek składał się z dwóch czworobocznych wież umieszczonych naprzeciwko siebie i połączonych murem obronnym, który wydzielał wewnętrzny dziedziniec. Ten rdzeń zamku posiadał wymiary około 45 na 17 metrów. Całość otaczał umieszczony w odległości około 8 metrów obwodowy mur obronny i po kolejnych 8 metrach dodatkowe obwarowania, zapewne drewniano – ziemne. Te ostatnie na wschodzie rozszerzały się w niewielkie podzamcze. Od strony wschodniej brama i droga dojazdowa zabezpieczone były przekopem, za którym na niedużym, ale przewyższającym zamek o 12 metrów pagórku utworzono rodzaj wysuniętych w przedpole obwarowań lub przedbramia.
   Wymiary wewnętrzne zachodniej wieży wynosiły 4,1 x 4,3 metra przy grubości ściany dochodzącej do 2 metrów, co może wskazywać na jej funkcje mieszkalne. Nie można jednak wykluczyć, iż także posiadająca podobne wymiary wieża wschodnia służyła celom obronno – rezydencjonalnym, tym bardziej iż nie odkryto śladów żadnego innego budynku mieszkalnego.

Stan obecny

   Zamek nie zachował się do czasów współczesnych. Widoczne są jedynie relikty partii fundamentowych i resztki ziemnych wałów ukryte w głębokim lesie.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Bóna M., Plaček M., Encyklopedie slovenských hradů, Praha 2007.