Kuchyňa – zamek

Historia

Zamek powstał stosunkowo późno, zapewne w trzeciej ćwierci XIV wieku z inicjatywy miejscowych rodów szlacheckich z Pezinka i Svätého Jura. Kres funkcjonowania budowli przypadł na połowę XVI wieku w związku z wymarciem właścicieli warowni.

Architektura

Założenie składało się z dwóch czworobocznych wież umieszczonych naprzeciwko siebie i połączonych murem obronnym, który wydzielał wewnętrzny dziedziniec. Rdzeń zamku posiadał wymiary około 45 na 17 metrów. Całość otaczał obwodowy mur obronny i zapewne dodatkowe obwarowania drewniano – ziemne. Wymiary wewnętrzne zachodniej wieży wynoszą 4,1 x 4,3 metra przy grubości ściany dochodzącej do 2 metrów, co może wskazywać na jej funkcje mieszkalne. Nie można jednak wykluczyć, iż także wieża wschodnia służyła celom obronno – rezydencjonalnym.

Stan obecny

Zamek nie zachował się do czasów współczesnych. Widoczne są jedynie relikty partii fundamentowych i resztki ziemnych wałów ukryte w głębokim lesie.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Bóna M., Plaček M., Encyklopedie slovenských hradů, Praha 2007.