Krupina – wieża strażnicza Vartovka

Historia

Wieża strażnicza została wybudowana w latach 1564 – 1571 w celu ochrony miasta Krupina i Bańskiej Szczawnicy przed tureckimi najazdami. Należała ona do systemu sygnalizacyjno – obronnego środkowej Słowacji. Pozostałe wieże znajdowały się m.in przy: zamku Čabraď, zamku Sitno pod Bańską Szczawnicą, Zwoleniu, Bańskiej Bystrzycy, wsi Ľubietová. W późniejszych czasach informowała także o ruchach wojsk powstańczych i cesarskich. W 1663 roku wieża została zdobyta przez Turków, jednak już w 1685 roku odbiły ją wojska Karola Lotaryńskiego. Była użytkowana do początków XVIII wieku, potem została opuszczona. W latach 60-tych XX wieku została odnowiona.

Architektura

Wieża ma 13 metrów wysokości i stoi na wzgórzu górującym nad miastem Krupina. Obserwację ułatwiał drewniany ganek obiegający jej najwyższą kondygnację. Wejście do wieży znajdowało się w górnej części i pierwotnie dostępne było po drewnianej drabinie. Wśród kilku istniejących do dziś strażnic z tej epoki znajdujących się na teranie Słowacji jako jedyna zachowała się w stanie oryginalnym.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Wasielewski A., Zamki i zamczyska Słowacji, Białystok 2008.