Kremnické Bane – kościół św Jana Chrzciciela

Historia

Kościół zbudowali w drugiej połowie XIII wieku benedyktyni, którzy osiedli na górze Johannisberg nad Kremnicą. Główna przebudowa mająca na celu powiększenie świątyni nastąpiła w XV lub XVI wieku. Kompleksowa restauracja budowli rozpoczęła się w 1989 roku i zakończyła w 2007.

Architektura

Pierwotna budowla była wczesnoromańską rotundą z wewnętrznymi ślepymi arkadami. Po przebudowie do częściowo wyburzonej rotundy dostawiono korpus nawowy zakończony od zachodu trzypoziomową wieżą. W ten sposób rotunda stała się prezbiterium gotyckiego kościoła.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa apsida.sk, Kremnické Bane.