Kopčany – kościół św Małgorzaty

Historia

Kościół został zbudowany w IX lub X wieku w okresie istnienia Państwa Wielkomorawskiego i jest jedną z najstarszych budowli na terenie Słowacji. Pierwszą poważną przebudowę budowla przeszła około połowy XIII wieku. Zastąpiono wtedy okna po stronie północnej nowymi, gotyckimi. Na przełomie XIII i XIV wieku całe wnętrze ozdobiono freskami, a około sto lat później powiększono okna po południowej stronie nawy do formy gotyckiej. Również w XV wieku zastąpiono pierwotny portal wejściowy nowym gotyckim. Kolejne modyfikacje nastąpiły w XVII i XVIII wieku i dotyczyły także okien. Pierwsze badania archeologiczne wokół kościoła przeprowadzono w 1964 roku, a w 2000 roku, rozpoczęto restaurację kościoła.

Architektura

Budowla jest małą, przedromańską, jednonawową świątynią z kwadratowym prezbiterium po wschodniej stronie. Wykopaliska wykazały, iż pierwotnie od strony zachodniej posiadał on również kwadratowy narteks, czyli kryty przedsionek.

Stan obecny

Kościół należy do najcenniejszych zabytków sakralnych, jest jednym z najstarszych zachowanych kościołów na terenie Słowacji oraz najważniejszym i jedynym zachowanym w całości zabytkiem architektury wielkomorawskiej.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa apsida.sk, Kopčany.