Klížske Hradište – kościół św Michała

Historia

   Kościół św. Michała zbudowany został w pierwszej połowie dwudziestych lat XII wieku, prawdopodobnie z inicjatywy lokalnego rycerza lub opactwa benedyktyńskiego w Klížu, stanął on bowiem na gruntach klasztornych. Kościół służył swoim celom przez prawie siedem wieków i był w dobrym stanie jeszcze w 1828 roku. Stopniowo zaczął jednak podupadać w następnych dziesięcioleciach, prawdopodobnie ze względu na fakt, że w 1801 roku zbudowano we wsi nowy kościół, a stary zaczęto zaniedbywać. Renowacja została przeprowadzona przez historyka sztuki Václava Mencla w 1936 roku. Dzięki temu kościół otrzymał nowy dach, płaski strop i drewnianą emporę.

Architektura

   Kościół został wzniesiony na stromym zboczu ponad wsią. Mały, kamienny budynek otrzymał prostokątną nawę  o wymiarach 3,92 x 5,33 metra, wschodnią, półkolistą apsydę i nietypową, asymetrycznie przyłączoną, cylindryczną wieżę po stronie zachodniej, w środku której biegły schody. Pod dachem we wszystkich narożnikach nawy zamontowano kamienne konsole ozdobione płaskorzeźbą krzyża. Dwa malutkie okna romańskie o obustronnych rozglifieniach, umieszczono jedynie w południowej elewacji nawy, pojedyncze doświetlało dodatkowo apsydę od wschodu. Prosty portal wejściowy z półkolistym tympanonem umieszczono dość nietypowo w narożu zachodniej fasady, tuż przy wieży. Kręcone schody wewnątrz wieżyczki prowadziły na drewnianą emporę w nawie. Pierwotnie sięgała ona aż połowy jej wysokości, gdzie belki osadzono w gniazdach w grubości muru. Wnętrze nawy przykrywał drewniany strop, apsydę natomiast koncha, pierwotnie pokryta barwnymi polichromiami.

Stan obecny

   Kościół jest prawdziwym klejnotem romańskiej sztuki budowlanej i zabytkiem wyjątkowy na terenie Słowacji, zachowanym w doskonałym stanie bez żadnych nowożytnych przekształceń, z kilkoma unikalnymi rozwiązaniami (kolista wieża zachodnia, usytuowanie wejścia). Do zachowanych pierwotnych detali architektonicznych należy wczesnoromański portal zachodni, szczelinowe okna, czy koncha apsydy z reliktami malowideł. Dzisiaj kościół nie służy już celom liturgicznym, ale jest usytuowany na użytkowanym cmentarzu. Ostatnie badania kościoła z 2023 roku pozwoliły pobrać z kilku pierwotnych elementów budowli drewno, na podstawie którego można było uściślić datowanie początków kościoła (drzewa z których wybudowano więźbę dachową nad wschodnią częścią nawy zostały ścięte na przełomie 1125 i 1126 roku).

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Bóna M., Choma M., Nové zistenia k datovaniu kostola sv. Michala v Klížskom Hradišti, „Nový Clus”, XXIX/2024.
Mencl V., Stredoveká architektúra na Slovensku, Praha 1937.
Podolinský Š., Románske kostoly, Bratislava 2009.
Tomaszewski A., Romańskie kościoły z emporami zachodnimi na obszarze Polski, Czech i Węgier, Wrocław 1974.