Kežmarok – kościół św Krzyża

Historia

Pierwszy murowany kościół św. Krzyża w Kieżmarku zbudowano w połowie XIV wieku. Po zniszczeniach spowodowanych w czasie najazdu Husytów w 1433 roku i podczas pożaru w 1436 zdecydowano o wzniesieniu nowej, większej świątyni. Prace budowlane trwały w latach 1444-1498. Powstała w ten sposób okazała, późnogotycka budowla halowa, rozbudowana w XVI wieku o wieżę, zwieńczoną renesansową attyką. W XIX stuleciu na fali romantyzmu starano się usunąć z kościoła wszelkie naleciałości barokowe.

Architektura

Kościół powstały w czasie XV-wiecznej odbudowy to późnogotycka hala o trzech nawach i zamkniętym trójbocznie prezbiterium. W XVI stuleciu dobudowano od frontu nad korpusem smukłą wieżę. Ściany kościoła na zewnątrz opięte są uskokowymi przyporami, które rozdzielają duże ostrołukowe okna ozdobione maswerkami. Wnętrze nakrywają sklepienia wsparte na ośmiobocznych filarach: sieciowe w prezbiterium oraz gwiaździste i sieciowe w korpusie nawowym. W prezbiterium ustawiona jest bogato zdobiona gotycka chrzcielnica z 1472 roku, wykonana przez ludwisarzy ze Spiskiej Nowej Wsi, a w nawie północnej ustawiony jest ołtarz z gotyckimi tablicowymi obrazami z lat 1470-1480. Pod chórem ustawione zostały późnogotyckie stalle z 1518 roku. 

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa zabytkowekoscioly.net, Kieżmark, kościół Świętego Krzyża.