Jelšava – zamek

Historia

Zamek w Jelšavie po raz pierwszy pojawił się w dokumentach w 1243 roku, jednak prawdopodobnie istniał już przed najazdem mongolskim. Został założony z inicjatywy królewskiej, zapewne w celu ochrony cennych terenów górniczych. W 1271 roku był już opuszczony. Drugi zamek w Jelšavie został zbudowany przez ród Ratoldovców, dwa kilometry na zachód od miasta, prawdopodobnie pod koniec XIV wieku. Po raz pierwszy wspomniany był w źródłach w 1421 roku. W XV wieku w okolicach miasta działały wojska Jana Jiskry, polskich żołnierzy i bratrzyków. W 1453 roku zamek opisywano jako zrujnowany, lecz w 1461 określono go już mianem castellum, więc zapewne został naprawiony. Według spisu z 1573 roku był ponownie zrujnowany.

Architektura

Zamek wzniesiono na podłużnym wzgórzu i dostosowano do kształtu terenu. Jego głównym elementem była czworoboczna wieża o wymiarach 10 x 10 metra, położona w zachodniej części grzbietu. Jej mury miały 2,5 metra grubości, tak więc obszerne wnętrza mogły zapewnić przestrzeń mieszkalną. Z północnej i południowej strony od wieży wybiegał mur obronny, który zamykał w przybliżeniu prostokątny dziedziniec, zamknięty dodatkowo jedną lub dwoma ścianami poprzecznymi, w których umieszczono bramy. Wjazd do zamku znajdował się od strony północno – wschodniej i poprzedzony był drewnianym mostem ponad suchą fosą. Dodatkową obronę zapewniała niewielka wieża w południowo  – wschodniej kurtynie muru. W późniejszym etapie rozwoju do wieży dobudowano dodatkowy budynek mieszkalny.

Stan obecny

Zamek nie zachował się do czasów współczesnych.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Bóna M., Plaček M., Encyklopedie slovenských hradů, Praha 2007.
Wasielewski A., Zamki i zamczyska Słowacji, Białystok 2008.