Hronsek – Vodný Hrad

Historia

Pierwsza późnogotycka warownia w Hronseku powstała w XV wieku z inicjatywy rodów Prokopów i Soósych. W 1576 roku został przebudowany i umocniony w związku ze zbliżającą się nawałą turecką. W czasie antyhabsburskiego powstania Rakoczego działała w nim rzekomo powstańcza mennica. Przebudowy z XVIII i XIX wieku nie zmieniły wiele w kształcie i dyspozycji budowli.

Architektura

Zamek otoczony był murami obronnymi z czterema narożnymi basztami, wokół których biegła niegdyś fosa. Dostęp do wnętrza zapewniał most zwodzony. Główny budynek mieszkalny wzniesiono na środku wewnętrznego dziedzińca jako budowlę piętrową, na planie prostokąta. W przyziemiu zachowały się  szczerbinowe i kluczowe strzelnice, a w wielkiej sieni późnogotyckie i renesansowe malowidła.

Stan obecny

Wnętrze kasztelu nie jest dostępne do zwiedzania. Przez długi czas pozostawał on w ruinie, jednak w ostatnich latach poddany został gruntownej renowacji.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa wikipedia.org, Hronsek.