Hronsek – Zamek Wodny

Historia

   Pierwsza późnogotycka warownia w Hronseku powstała w XV wieku z inicjatywy rodów Prokopów i Soósych. W 1576 roku został przebudowany i umocniony w związku ze zbliżającą się nawałą turecką. W czasie antyhabsburskiego powstania Rakoczego działała w nim rzekomo powstańcza mennica. Przebudowy z XVIII i XIX wieku nie zmieniły wiele w kształcie i dyspozycji budowli.

Architektura

   Zamek otoczony był obwodem muru obronnego z czterema narożnymi, czworobocznymi basztami, wokół których biegła niegdyś fosa. Dostęp do wnętrza zapewniał most zwodzony, chowany w czworobocznej niszy w której znajdował się półkolisty portal bramny. Główny budynek mieszkalny wzniesiono na środku wewnętrznego dziedzińca jako budowlę piętrową, na planie prostokąta. W przyziemiu posiadał  szczelinowe i kluczowe strzelnice, wyższe kondygnacje przepruto natomiast nieco większymi oknami czworobocznymi. Wewnątrz w wielkiej sieni elewacje pokryto późnogotyckimi i renesansowymi malowidłami.

Stan obecny

   Wnętrze kasztelu (zwanego dziś Vodný Hrad) nie jest dostępne do zwiedzania. Przez długi czas pozostawał on w ruinie, jednak w ostatnich latach poddany został gruntownej renowacji.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa wikipedia.org, Hronsek.