Holumnica – zamek

Historia

   Wieś Holumnica pojawia się w źródłach od XIII wieku. W XIV stuleciu nazywana była Wielką Łomnicą i należała wówczas do węgierskiego rodu Gorgych. Prawdopodobnie to oni wznieśli pierwszą, zapewne pierwotnie drewnianą siedzibę. Wiadomo, iż istniała ona w XV wieku, kiedy to okupowały ją oddziały bratrzyków. Zamek murowany, a w zasadzie dwór lub późnogotycki kasztel, został prawdopodobnie zbudowany na przełomie XV i XVI wieku. Mógł zostać zniszczony w połowie XVI wieku w okresie walk pomiędzy Habsburgami a zwolennikami Zapolych. Opuszczony został w XVII wieku, kiedy we wsi została zbudowana bardziej komfortowa rezydencja.

Architektura

   Pierwotnie późnogotycką budowlę stanowił prostokątny, trzykondygnacyjny, bezwieżowy budynek, dwoma ścianami stykający się ze skalną formacją, usytuowany na niewielkim wzniesieniu terenu.

Stan obecny

   Do czasów współczesnych zachowały się jedynie trzy fragmenty ścian obwodowych budowli z licznymi otworami, najpewniej będącymi powiększonymi pozostałościami po oknach. Wstęp na teren ruin wolny.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Sypek A., Sypek.R., Zamki i obiekty warowne Słowacji Wschodniej, Warszawa 2005.