Hokovce – kościół św Piotra i Pawła

Historia

   Kościół został zbudowany około drugiego trzydziestolecia XIII wieku. Sama wieś Hokovce, leżąca przy ważnej średniowiecznej drodze łączącej Ostrzyhom ze środkowosłowackimi miastami górniczymi i Polską, wymieniona została w źródłach pisanych po raz pierwszy w 1245 roku, jako część klasztoru premonstratenskiego w Šahach. W połowie XV wieku wybudowano nowe wieloboczne prezbiterium, która zastąpiło oryginalne, mniejsze o nieznanym kształcie. W latach 1743-1744, po klęsce pożaru, budowla przeszła barokową przebudowę, natomiast w 1854 roku dostawiono wieżę na zachód od gotyckiej nawy. Gruntowna restauracja kościoła została zrealizowana w 1958 roku. Budynek otrzymał nowy dach, oraz odkryto romańską kamieniarkę i gotyckie okna na południowej ścianie nawy. Dalsze prace prowadzono w latach 1996-1997 i 2008-2009.

Architektura

   Kościół pierwotnie był prostą budowlą składającą się z jednonawowego korpusu zakończonego apsydą. W połowie XV wieku usunięto starą apsydę, a na jej miejscu wzniesiono prezbiterium gotyckie o wielobocznym zamknięciu po stronie wschodniej. Jego ściany wzmocniono przyporami, pomiędzy którymi przepruto ostrołukowe okna. Nawę początkowo oświetlały od południa małe, niskie, półkoliście zamknięte okna romańskie, a następnie wczesnogotyckie ostrołukowe, wąskie lecz wysokie okna z kamiennymi maswerkami. Wejście do wnętrza prowadziło gotyckim portalem w ścianie zachodniej, gotycki portal siodłowy prowadził także z prezbiterium do północnej zakrystii. W środku prezbiterium nakryto żebrowym sklepieniem sieciowym nawiązującym do stylu Petra Parlera, spływającym na podwieszane wsporniki z których trzy otrzymały formę figuralną. Nawę pierwotnie przykrywał drewniany strop lub otwarta więźba dachowa.

Stan obecny

   Z okresu romańskiego zachowała się co najmniej zachodnia część południowej ściany nawy, gdzie przetrwały zamurowane romańskie okna, z których jedno jest częściowo zakryte nowszą przyporą. Prezbiterium z oryginalnym sklepieniem i kilkoma detalami architektonicznymi pochodzi z okresu gotyku. Gotycki jest także portal zachodni, portal do zakrystii i dwa zamurowane okna o wczesnogotyckich kształtach we wschodniej części nawy południowej. W północnej ścianie prezbiterium znajduje się kamienne gotyckie pastoforium.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa apsida.sk, Hokovce.