Drienok – zamek

Historia

Zamek prawdopodobnie został wzniesiony w pierwszej połowie XIV wieku. Jego koniec można wiązać z drugą połową XV wieku.

Architektura

Zamek miał kształt zbliżony w planie do pięciokąta o wymiarach 120 x 70 metrów. W jego południowo – wschodniej części mieścił się zamek górny  o długości boków 30 na 25 metrów i grubości ścian 1,85 metra z budynkiem mieszkalnym. Nie wiadomo czy miał on charakter wieżowy. Zamek chroniony był 18 metrowej szerokości i 4 metrowej głębokości suchą fosą, która rozciągała się po północno-wschodniej stronie. Po stronie północno – zachodniej mieściło się podzamcze.

Stan obecny

Zamek nie zachował się do czasów współczesnych. Widoczne są jedynie relikty fundamentów. Całość znajduje się na mocno zalesionym terenie.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Bóna M., Plaček M., Encyklopedie slovenských hradů, Praha 2007.