Dražovce – kościół Michała Archanioła

Historia

   Romański kościół św. Michała powstał na początku XII wieku na miejscu grodziska z epoki żelaza i na fundamentach wcześniejszej świątyni z połowy XI stulecia. W XII lub XIII wieku przeszedł pod administrację klasztoru Benedyktynów. Wtedy też dobudowano mu zachodnią wieżyczkę. Pod koniec XVIII stulecia, oraz w XIX i XX wieku przeprowadzano prace remontowe.

Architektura

   Kościół jest małą, romańską budowlą z jednonawowym korpusem zamkniętym od wschodu półkolistą apsydą i wieżyczką wyrastającą z zachodniej części nawy, zbudowaną na wyniosłym wzgórzu ponad wsią. Od zachodu graniczy z urwiskiem, a od wschodu z ziemnym wałem; w średniowieczu otoczony był cmentarzem. Wzniesiono go z łamanego kamienia, spiętego w narożach większymi kwadrami, natomiast empora i wieżyczka zostały zbudowane z cegły.
   Jedyne otwory okienne wzorem kościołów średniowiecznych znajdują się w nawie w elewacji południowej, dwa dodatkowe doświetlają także apsydę. Południowy portal wejściowy został przekształcony w okresie nowożytnym. Wewnątrz kościół posiada emporę, najpewniej wstawioną do środka w późniejszym etapie, już po zbudowaniu świątyni. Świadczy o tym nierówne rozstawienie filarów i tylko jeden przyścienny pilaster. Empora zachodnia, wznosząca się w przyziemiu na trzech arkadach, jest podsklepiona polami o formie kopulastej. Na piętrze oddzielona jest od nawy pełnym murem, przeprutym trzema arkadami.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Tomaszewski A., Romańskie kościoły z emporami zachodnimi na obszarze Polski, Czech i Węgier, Wrocław 1974.

Strona internetowa apsida.sk, Dražovce.