Diviaky nad Nitricou – kościół Wszystkich Świętych

Historia

Kościół w Diviakach po raz pierwszy wymieniony został w źródłach 1232 roku, zakłada się jednak, że początek jego budowy sięga XII wieku. W latach 70 i 80-tych XVIII wieku został przebudowany w stylu barokowym. Nawa i apsyda otrzymały nowe sklepienia, a do północnej strony apsydy dołączono zakrystię. Statyczność budynku została wzmocniona przez zewnętrzne przypory. W 1936 roku kościół przeszedł gruntowną rekonstrukcję, kiedy to potwierdzono romańskie pochodzenie całego budynku i odkryto kilka romańskich i gotyckich detali.

Architektura

Kościół jest budowlą jednonawową z półokrągłą i bardzo szeroką apsydą od wschodu. Po zachodniej stronie fasadę wieńczą dwie romańskie wieże. Budynek jest murowany z precyzyjnie obrobionych bloków tufowych o wymiarach 30 x 40 cm. Zewnętrzne przypory okalające świątynię są zapewne dodatkiem późniejszym  Na południowej stronie nawy znajduje się romański uskokowy portal, a po północnej stronie absydy gotycki portal prowadzący do zakrystii. Dalej po północnej stronie nawy znajduje się późnogotycki portal prowadzący do barokowego aneksu. Oryginalne sklepienia romańskie zachowały się tylko w przestrzeni między wieżami. Kościół miał pierwotnie płaskie, drewniane stropy. Z okresu gotyku zachowały się dwoje drewnianych, okutych żelazem, XV-wiecznych drzwi.

Stan obecny

Budowla jest najstarszym zachowanym kościołem na Górnej Nitrze i jednym z najlepszych przykładów architektury romańskiej na Słowacji.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa apsida.sk, Diviaky nad Nitricou.