Čierny Hrad – zamek

Historia

Czarny Zamek został najprawdopodobniej zbudowany na miejscu starych umocnień z wczesnej epoki brązu, zasiedlonych następnie przez plemiona Słowiańskie w IX i X wieku. Średniowieczna warownia powstała prawdopodobnie pod koniec XIII lub na początku XIV wieku. Zamek zbudowano w górach, daleko od głównych szlaków, prawdopodobnie z powodu wypłukiwania złota w pobliskim Zlatne. Strategiczne położenie zamku umożliwiało także kontakt wzrokowy z zamkami Gýmeš i Hrušov. Kres funkcjonowania warowni nastąpił na przełomie XIV i XV wieku, choć mógł on być jeszcze tymczasowo użytkowany w XVI stuleciu.

Architektura

Zamek składał się z obwodu murów o kształcie zbliżonym do owalu o wymiarach około 90 na 60 metrów (najwyższy rdzeń zamku miał 39 x 17 metrów), z główną wieżą po stronie zachodniej wysuniętą przed lico murów. Po stronie wschodniej umiejscowiono dom mieszkalny, również wysunięty przed obwód murów obronnych. Jego ściany były dość cienkie, ich grubość wynosiła jedynie około 90 cm. Pośrodku dziedzińca znajdował się zbiornik na wodę. Zewnętrzną strefę obrony stanowiła fosa i usypany obok niej wał ziemny, na którym wzniesiono dodatkowo mur obronny.

Stan obecny

Zamek nie przetrwał do czasów współczesnych. Zachowały się jedynie skromne relikty kamiennych murów.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Bóna M., Plaček M., Encyklopedie slovenských hradů, Praha 2007.
Wasielewski A., Zamki i zamczyska Słowacji, Białystok 2008.