Chrasť nad Hornádom – kościół Najświętszej Trójcy

Historia

Kościół został zbudowany w pierwszej połowie XIII wieku, prawdopodobnie jako świątynia pielgrzymkowa. W drugiej połowie XIII wieku został  powiększony o wieżę nad centralną częścią. Około 1646 roku usunięto zachodnią apsydę i zastąpiono ją wzdłużną nawą. W 1748 roku kościół uszkodził piorun, a w 1950 roku wieża otrzymała nowy dach metalowy.

Architektura

Pierwotny kościół wzniesiono jako kamienną rotundę o kwadratowej przestrzeni centralnej i czterech apsydach. Wieża dobudowana w drugiej połowie XIII stulecia została wzniesiona już z cegły. Oryginalna rotunda miała długość 10,6 metra, a wewnętrzny kwadrat do którego dobudowano apsydy, ma wymiary około 4×4 m. Pierwotny portal został znaleziony w południowo-zachodniej części wschodniej apsydy. Jest to na terenie Słowacji budowla unikatowa.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa apsida.sk, Chrasť nad Hornádom.