Chmeľovec – kościół św Michała

Historia

Kościół św. Michała został wzniesiony w pierwszej połowie XIII wieku. W pierwszej ćwierci XV stulecia wnętrze ozdobiono freskami. W czasie reformacji kościół przeszedł w ręce ewangelików. W 1967 roku przeprowadzono remont z uwagi na liczne pęknięcia i groźbę zawalenia, niestety w trakcie tych prac zniszczeniu uległy średniowieczne polichromie.

Architektura

Kościół jest prostą, niewielką budowlą o prostokątnym, jednonawowym korpusie i prezbiterium w formie podkowiastej apsydy. Z romańskich detali widać okrągłe okno we wschodniej ścianie apsydy. Wnętrze kościoła pierwotnie pokryte było ściennymi polichromiami. Charakteryzowały się żywymi kolorami i najwyraźniej były autorstwa podróżującego artysty, ponieważ są unikalne dla tego regionu.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa apsida.sk, Chmeľovec.