Chmeľovec – kościół św Michała

Historia

   Kościół św. Michała został wzniesiony w pierwszej połowie XIII wieku, a w pierwszej ćwierci XV stulecia jego wnętrze ozdobiono freskami. W czasie reformacji przeszedł w ręce ewangelików. W 1967 roku przeprowadzono remont z uwagi na liczne pęknięcia i groźbę zawalenia, lecz niestety w trakcie tych prac zniszczeniu uległy średniowieczne polichromie. Budowla wzmocniona została wówczas przyporami.

Architektura

   Kościół wzniesiony został jako prosta, niewielka budowla o prostokątnym, jednonawowym korpusie i prezbiterium w formie podkowiastej apsydy. Jego wnętrze najpewniej oświetlane było niedużymi oknami półkolistych zwieńczeniach, natomiast we wschodniej ścianie apsydy przepruto nieco bardziej nietypowy otwór cylindryczny.
   Wnętrze kościoła św. Michała pierwotnie pokryte było ściennymi polichromiami, umieszczonymi między innymi w apsydzie, na łuku tęczowym i północnej ścianie nawy. Charakteryzowały się żywymi kolorami i najwyraźniej były autorstwa podróżującego artysty, ponieważ są unikalne dla tego regionu. W apsydzie znajdowała się postać apostoła, prawdopodobnie pierwotnie otoczona innymi apostołami. Pod nimi znajdowała się malowana kotara z ozdobną dekoracją, a po wewnętrznej stronie łuku tęczowego umieszczony był wizerunek św. Bartłomieja i łaciński napis dedykacyjny. Na północnej ścianie nawy znajdowały się sceny z legendy o św. Władysławie z postacią świętego na koniu i kumanem. Ważnym elementem fresku było szerokie zastosowanie różnych elementów zdobniczych.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa apsida.sk, Chmeľovec.