Čerín – kościół św Marcina

Historia

Kościół św. Marcina wzniesiono na wzgórzu w centrum wsi około 1315 roku. Należy do większej grupy obronnych kościołów, wzniesionych na przełomie XIII i XIV wieku na terenie ówczesnej Żupy. W XIX wieku obok kościoła wzniesiono drewnianą dzwonnicę. Podczas II wojny światowej kościół został mocno uszkodzony na skutek ostrzału.

Architektura

Budowla jest bezwieżową, jednonawową świątynią z wydzielonym prezbiterium, o grubych murach i jedynie kilku niewielkich oknach. Jest otoczona kamiennym murem z bramą. Na ścianach nawy i na sklepieniu prezbiterium znajdują się cenne gotyckie freski pochodzące z okresu od około 1370 do około 1500 roku. Nawę przykrywa drewniany, malowany strop z początków XVI wieku. Cenne wyposażenie uzupełnia kamienna, gotycka chrzcielnica z końca XIV stulecia.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa apsida.sk, Čerín.